*پاسخگویی به سوالات فقط از طریق ایمیل سایت ظرف 48 ساعت از ارسال سوال انجام می شود
*جهت تسهیل در دسترسی به محتوای سایت می توانید از منوی موضوعی زیر استفاده کنید
موضوعات
 

عمومی ( 102 )
صفرا ( 8 )
دم ( 6 )
بلغم ( 11 )
سودا ( 13 )
آب ( 20 )
آداب تغذیه ( 41 )
اخلاق پزشكی ( 19 )
اطفال و کودکان ( 36 )
بیماریهای اعصاب و روان ( 45 )
بیماری های پوست و مو، تناسب اندام، زیبایی ( 44 )
بیماریهای تنفسی، ریه ( 15 )
بیماریهای چشم ( 10 )
بیماریهای داخلی، گوش، حلق، بینی و... ( 16 )
بیماریهای دهان و دندان ( 7 )
بیماریهای زنان، نازائی، حاملگی ( 48 )
بیماریهای عفونی ( 26 )
بیماریهای غدد ، متابولیسم و ... ( 28 )
بیماریهای قلبی، خون ( 35 )
بیماریهای کلیوی، مجاری ادرار و تناسلی ( 44 )
بیماریهای گوارشی ( 48 )
بیماریهای گوناگون، سوالات متفرقه ( 43 )
بیماریهای مفاصل، استخوان ( 25 )
چای سنتی ایرانیان ( 11 )
حکمای قدیم ( 22 )
حکمای جدید ( 37 )
داروهای گیاهی ( 42 )
درمان های سنتی ( 54 )
روغن ( 7 )
زناشویی و جنسی ( 70 )
ظروف ( 7 )
عسل ( 11 )
عوامل محیطی ( 25 )
غذاهای سالم ( 38 )
فراورده های گیاهی ( 23 )
لباس و پوشش ها ( 9 )
مبانی طب سنتی ( 61 )
مزاج شناسی ( 61 )
مواد غذایی سالم ( 70 )
مواد غذایی ناسالم ( 72 )
مزاج محل سکونت ( 3 )
نان ( 2 )
نمک ( 5 )
محصولات ( 49 )

پرسش و پاسخ

فهرست ترجمه قانون در طب ابن سینا 3
مطالب مرتبط: حکمای قدیم , محصولات ,

فصل دوازدهم: تشریح ماهیچه‏هاى گلو  

فصل سیزدهم: تشریح ماهیچه‏هاى استخوان لامى  

فصل چهاردهم: تشریح ماهیچه‏هاى زبان  

فصل پانزدهم: تشریح ماهیچه‏هاى گردن  

فصل شانزدهم: تشریح ماهیچه‏هاى سینه  

ماهیچه‏هاى منقبض كننده سینه  

ماهیچه‏هاى منقبض كننده و منبسطكننده سینه  

فصل هفدهم: تشریح ماهیچه‏هاى حركت بازو  

نوع دوم از ماهیچه‏هاى حركت بازو  

نوع سوم از ماهیچه‏هاى حركت بازو  

فصل هجدهم: تشریح ماهیچه‏هاى حركت ساعد  

ماهیچه‏هاى بازكننده  

ماهیچه‏هاى خم كننده  

ماهیچه‏هاى برگرداننده  

 

ماهیچه‏هاى روگرداننده  

فصل نوزدهم: تشریح ماهیچه‏هاى حركتى مچ  

ماهیچه بازكننده  

ماهیچه خم كننده  

فصل بیستم: تشریح ماهیچه‏هاى حركتى انگشتان  

ماهیچه‏هاى بازكننده  

ماهیچه‏هاى خم كننده  

ماهیچه سوم  

ماهیچه‏هاى استخوان كف  

فصل بیست و یكم: تشریح ماهیچه‏هاى حركتى پشت  

ماهیچه‏هاى خم كننده به جلو  

فصل بیست و دوم: تشریح ماهیچه‏هاى شكم  

فصل بیست و سوم: تشریح ماهیچه‏هاى بیضه‏ها  

فصل بیست و چهارم: تشریح ماهیچه‏هاى مثانه  

فصل بیست و پنجم: تشریح ماهیچه‏هاى آلت تناسلى  

فصل بیست و ششم: تشریح ماهیچه‏هاى مقعد  

فصل بیست و هفتم: تشریح ماهیچه‏هاى حركتى ران  

ماهیچه‏هاى بازكننده  

ماهیچه‏هاى خم كننده  

ماهیچه‏هاى مایل كننده به داخل  

ماهیچه‏هاى چرخاننده ران  

فصل بیست و هشتم: تشریح ماهیچه‏هاى حركتى ساق و زانو  

ماهیچه‏هاى خم كننده  

فصل بیست و نهم: تشریح ماهیچه‏هاى مفصل گام  

ماهیچه‏هاى بالا برنده  

ماهیچه‏هاى پایین برنده  

فصل سى‏ام: تشریح ماهیچه‏هاى انگشتان پا  

ماهیچه‏هاى كف پایى  

ماهیچه‏هاى مایل كننده  

 

گفتار سوم: تشریح عصب‏ها و آن در شش فصل مى‏باشد:  

فصل اول: گفتارى ویژه درباره عصب  

فصل دوم: تشریح عصب مغزى و كانال‏هاى آن  

سبب رویش نیافتن عصب راجعه از نخاع  

سبب رویش از زوج ششم  

سبب رویش عصب حركتى زبان از این موضع  

فصل سوم: تشریح عصب نخاعى گردن و كانال‏هاى آن  

علت عصب رسانى به پرده حاجز از اعصاب گردنى  

فصل چهارم: تشریح عصب مهره‏هاى سینه  

فصل پنجم: تشریح عصب مهره‏هاى كمر  

فصل ششم: تشریح عصب خاجى و دنبالچه‏اى  

گفتار چهارم: تشریح سرخ رگ‏ها و آن پنج فصل مى‏باشد:  

فصل اول: تعریف سرخ رگ‏ها  

فصل دوم: تشریح شریان وریدى  

فصل سوم: تشریح شریان بالارو  

فصل چهارم: تشریح دو شریان سباتى  

فصل پنجم: تشریح شریان پایین رو  

وضعیت قرار گرفتن شریان‏ها با وریدها  

گفتار پنجم: وریدها  

فصل اول: تعریف وریدها  

فصل دوم: تشریح ورید باب  

فصل سوم: تشریح ورید اجوف و رشته‏هاى بالا آمده از آن

وداج ظاهر

وداج غایر

فصل چهارم: تشریح وریدهاى دست

فصل پنجم: تشریح ورید اجوف پایین رو

آموزش ششم‏ درباره قوا و افعال

فصل

 

گفتار پیرامون قوا .

فصل اول: سخنى كلى پیرامون اجناس نیروها  

فصل دوم: نیروهاى طبیعى خدمت پذیر  

توضیح هر یك از این نیروها  

فصل سوم: نیروهاى طبیعى خدمت رسان  

چهار كیفیت خدمت رسان نیروهاى طبیعى  

فصل چهارم: نیروهاى حیاتى  

اثبات نیروى حیاتى و تمایز آن از نیروى نفسانى  

تمایز نیروى حیاتى از نیروى طبیعى  

نیروى حیاتى اولین نیرو  

نظریه طبیبان  

فصل پنجم: نیروهاى ادراك كننده نفسانى  

فصل ششم: نیروهاى نفسانى حركتى  

فصل آخر: افعال  

منابع مورد مطالعه در ترجمه قانون  

نوشته : درمان آنلاین در 1390/01/6 نظرات ( ) - لینک مطلب


جست و جو در سایت طب لاین
 

 

آرشیو
موضوعات
 

عمومی ( 102 )
صفرا ( 8 )
دم ( 6 )
بلغم ( 11 )
سودا ( 13 )
آب ( 20 )
آداب تغذیه ( 41 )
اخلاق پزشكی ( 19 )
اطفال و کودکان ( 36 )
بیماریهای اعصاب و روان ( 45 )
بیماری های پوست و مو، تناسب اندام، زیبایی ( 44 )
بیماریهای تنفسی، ریه ( 15 )
بیماریهای چشم ( 10 )
بیماریهای داخلی، گوش، حلق، بینی و... ( 16 )
بیماریهای دهان و دندان ( 7 )
بیماریهای زنان، نازائی، حاملگی ( 48 )
بیماریهای عفونی ( 26 )
بیماریهای غدد ، متابولیسم و ... ( 28 )
بیماریهای قلبی، خون ( 35 )
بیماریهای کلیوی، مجاری ادرار و تناسلی ( 44 )
بیماریهای گوارشی ( 48 )
بیماریهای گوناگون، سوالات متفرقه ( 43 )
بیماریهای مفاصل، استخوان ( 25 )
چای سنتی ایرانیان ( 11 )
حکمای قدیم ( 22 )
حکمای جدید ( 37 )
داروهای گیاهی ( 42 )
درمان های سنتی ( 54 )
روغن ( 7 )
زناشویی و جنسی ( 70 )
ظروف ( 7 )
عسل ( 11 )
عوامل محیطی ( 25 )
غذاهای سالم ( 38 )
فراورده های گیاهی ( 23 )
لباس و پوشش ها ( 9 )
مبانی طب سنتی ( 61 )
مزاج شناسی ( 61 )
مواد غذایی سالم ( 70 )
مواد غذایی ناسالم ( 72 )
مزاج محل سکونت ( 3 )
نان ( 2 )
نمک ( 5 )
محصولات ( 49 )

آخرین مطالب ارسالی
 

10بیماری نادر و عجیب در دنیا
پرتقال تامسون بر DNA بدن تاثیر داشته و ساختار آن را تغییر می‌دهد
تتراسایکلین به قدرت باروری مردان زیان می رساند و موجب بدتر شدن کار کلیه ها می شود.
سن ابتلا به دیابت در ایران 15سال پایین‌تر از میانگین جهانی است
مواد طبیعی، ناراحتی های استخوانی، مفاصل، اعصاب، یبوست
به خاك سپردن مو و ناخن
ترفند چای!
سرطان زایی چیپس سیب زمینی تأیید شد
درمان دیابت
ضد عفونی آب با لیموترش؟
درمان
تاثیر خوردن آجیل بر چاقی یا لاغری
شروعی بهاری برای نظام طب سنتی
اینترنت مغزمان را نابود می‌كند!
اعتدال مزاج بین اعضاى بدن‏
اتفاق عجیب برای یك نوجوان پس از پیوند عضو
ورم های بدن خبر از بیماریهای كبد می دهد
70 درصد بیماران بستری در تهران شهرستانی هستند
پرونده توقیف ۳۰۰ تن گوشت فاسد منتظر نظر آزمایشگاه است
چند ماده غذایی که باعث تضعیف استخوان می شوند
اشاره قرآن به پس گرفته شدن مواد زاید جنین توسط رحم
فیس‌بوک و اختلالات غذایی
چه‌وقت مسواک نزنیم؟
مصرف کشمش به پایین آوردن فشار خون کمک می کند
ایران کشور پر مصرف در زمینه دارو در دنیا
نفوذ گروه‌هایی خاص کنترل دخانیات را معطل گذاشته است
درمان چاقی و لاغری از دیدگاه مزاج شناسی
روغن هسته انگور و چای سبز باعث کم خونی می شود
شربت زرشک
طرز تهیه ی کباب بختیاری
لیست کامل مطالب ارسال شده

 

نویسندگان
پیوندها
ابر برچسب
بیمار : دکتر گوشم درد میکند
در 2000سال پیش از میلاد:
-بیا این ریشه گیاهی را بخور.
در1000سال پیش از میلاد:
-آن ریشه نجس است.این دعا رابخوان.
در 1850سال پس ازمیلاد:
-آن دعا خرافات است.این معجون را بخور.
در1940سال پس از میلاد:
-آن معجون سمی است.این قرص را بخور.
در 1985سال پس از میلاد:
-آن قرصها موثر نیست.این آنتی بیوتیک را بخور.
در 2000سال پس از میلاد:
- آن آنتی بیوتیکها مواد مصنوعیند.این ریشه گیاهی را بخور!
 

All Right Reserved By tebLine  
استفاده از مطالب طب لاین با ذکر منبع و در جهت احیای فرهنگ تغذیه سالم و سلامت حقیقی بلامانع است

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic