*پاسخگویی به سوالات فقط از طریق ایمیل سایت ظرف 48 ساعت از ارسال سوال انجام می شود
*جهت تسهیل در دسترسی به محتوای سایت می توانید از منوی موضوعی زیر استفاده کنید
موضوعات
 

عمومی ( 102 )
صفرا ( 8 )
دم ( 6 )
بلغم ( 11 )
سودا ( 13 )
آب ( 20 )
آداب تغذیه ( 41 )
اخلاق پزشكی ( 19 )
اطفال و کودکان ( 36 )
بیماریهای اعصاب و روان ( 45 )
بیماری های پوست و مو، تناسب اندام، زیبایی ( 44 )
بیماریهای تنفسی، ریه ( 15 )
بیماریهای چشم ( 10 )
بیماریهای داخلی، گوش، حلق، بینی و... ( 16 )
بیماریهای دهان و دندان ( 7 )
بیماریهای زنان، نازائی، حاملگی ( 48 )
بیماریهای عفونی ( 26 )
بیماریهای غدد ، متابولیسم و ... ( 28 )
بیماریهای قلبی، خون ( 35 )
بیماریهای کلیوی، مجاری ادرار و تناسلی ( 44 )
بیماریهای گوارشی ( 48 )
بیماریهای گوناگون، سوالات متفرقه ( 43 )
بیماریهای مفاصل، استخوان ( 25 )
چای سنتی ایرانیان ( 11 )
حکمای قدیم ( 22 )
حکمای جدید ( 37 )
داروهای گیاهی ( 42 )
درمان های سنتی ( 54 )
روغن ( 7 )
زناشویی و جنسی ( 70 )
ظروف ( 7 )
عسل ( 11 )
عوامل محیطی ( 25 )
غذاهای سالم ( 38 )
فراورده های گیاهی ( 23 )
لباس و پوشش ها ( 9 )
مبانی طب سنتی ( 61 )
مزاج شناسی ( 61 )
مواد غذایی سالم ( 70 )
مواد غذایی ناسالم ( 72 )
مزاج محل سکونت ( 3 )
نان ( 2 )
نمک ( 5 )
محصولات ( 49 )

پرسش و پاسخ

لیست گیاهان دارویی9

چنار
مزاج :پوست و گردوی ثمر آن دارای خشکی بسیار است . مزاج چنار سرد و خشکاننده و زداینده است .
خاصیت :برگ و بر چنار سوسک ها را می کشد .
پوست چنار بسیار خشکاننده است . گردی که بر برگ چنار می نشیند برای حواس و غیره بسیار بد و خشکاننده است .
آرایش :پوستش که هم خشکاننده و هم زداینده است شاید در علاج برص مفید باشد .
دمل و جوش :برگ چنار در معالجه ورم های بلغمی و مفاصل و زانو مفید است .
زخم و قرحه :اگر خاکستر آن را بر زخم های پوسته انداز و پلید پاشند داروی خوبی است .پوست چنار را با سرکه بپزند و بر سوختگی بگذارند مفید است .
مفاصل :برگ چنار داروی درد مفاصل ، ورم های گرم مفاصل و به ویژه در علاج ورم زانو سودمند است .
سر :پوست چنار که با سرکه بپزند درد دندان را تسکین می دهد . گرد چنار برای گوش و شنوایی خوب نیست .
چشم :گرد برگش برای چشم زیان آور است .
برگ سبزش را اگر بشویند ،بپزند و بر چشم بگذارند آب ریزش چشم را باز می دارد و التهاب چشم درد را از بین می برد .
سینه :گرد آن برای شش و صدا زیان آور است .
زهرها :ثمرچنار تاتر است و خشک نشده با آب انگور کهنه پادزهر حشرات سامه است . ثمر چنار با پیه ضماد شود پادزهر نیش و گزیده ها است .


ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
لیست گیاهان دارویی8

بیش موش بوحا
بوحا گیاهی است که در زمین های رستنگاه بیش می روید و هر بیشی نزدیک بوحا بروید ثمر نمی دهد .
بوحا بهترین پادزهر بیش است .اما بیش موش جانوری است شبیه موش و سوراخش در نزدیکی بیخ بیش می باشد .
هر فایده که «بیش »در علاج برص و جذام دارد «بوحا »هم دارد. بیش موش نیز داروی برص است و در مداوای جذام سودمند ،و پادزهر افعی و سایر سم ها است .


ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
لیست گیاهان دارویی6

بارهنگ آبی
مزاج :گرم و خشک است .
خاصیت :گویند هیجان را فرو می نشاند .
اندام های دفعی :گویند در مداوای زخم روده ، پیچش و درد روده ، درد زهدان ، سودمند و ادرار بول و حیض می کند و در علاج فتق مؤثر است .
زهرها :پادزهر خرگوش آبی و افیون و غیره است .


ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
لیست گیاهان دارویی 7

بشنیز
گیاهی است شبیه خاراگوش ، ولی این به رنگ سبز است و رطوبتی چسبنده دارد .نوعی دیگر از آن هست که شاخه هایش از این کوتاهتر و برگش پهن تراست. برگ آن ریز و باریک و به رنگ های سپید و زرد در بهارو تابستان پیدا می شود.
خاصیت :لطافت بخش ، بسیار بازکننده ، ضماد آن فضول را از ریزش به سوی اندام باز می دارد .
سر :ضمادش سردرد سرد را درمان می کند .محلول و آب پزش سالمتر است ،از بند آمدن بینی جلوگیری می کند و علاج زکام می باشد .
اندام های دفعی :سنگ کلیه را خرد می کند .درآب پزش بنشینند حیض را روان می سازد و قرحه های زهدان را پاک می کند ،خوردن و ضماد آن زهدان بهم آمده را باز می کند و سختی زهدان را از بین می برد .


ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
لیست گیاهان دارویی5

الماس

بعضی گویند سرد و خشک است و دیگران بر این عقیده اند که گرم و خشک است .
خاصیت درمانی :بسیار زداینده است و به عقیده دیسقوریدوس سوزنده و عفونت آور است .
آرایش :در جلا دادن دندان بسیار فعال است .
اندام های سر :بعضی عقیده دارند که گذاشتن الماس در دهان دندانها را می شکند ، و در این زمینه دو رأی دارند .گویند خاصیت الماس دندان شکنی است ،یا اینکه در جایی که الماس هست مارهای سمی بسیار است .
اندام های دفعی :بعضی گفته اند : اگر دانه ای از الماس را بر سر پمپی بوسیله ی سقز رومی بچسبانند و پرتاب کنند و به مثانه برسانند سنگ مثانه را خرد می کند که نظریه ای بعید بنظر می رسد .
زهرها :الماس سم قاتل است .


ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
لیست گیاهان دارویی4

انجدان رومی

مزاج :تخم و بیخش گرم و خشک است .
خاصیت :بازکن و بادشکن و تحلیل برنده است .
اندام های غذا :رساننده و هاضم است .بادها و به ویژه باد معده را از بین می برد و معده را تقویت می کند .
اندامهای دفعی :کرم و کرم کدو را از بین می برد .تخمش در ریزش دادن بول و حیض بسیار مؤثر است .
زهرها :پادزهر هر نیشی است .ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
لیست گیاهان دارویی3

اطراطیقوس

دارویی است که حالبی نام گرفته است .
مزاج :کمترین سردی ندارد و هیچ قابض نیست .
خاصیت درمانی :تحلیل برنده و سرد کننده است .
دمل و جوش :ضماد و مرهم آن ورم رگهای پستان را فرو می نشاند .
اغلاگونی
چوبی است سخت و خالدار ،خوشبو و پوستی دارد پر نقش و نگار.
آرایش :مکیدن و آب پز آن را در دهان گردانیدن ، دهان را خوشبو می کند. از اغلاجون گرد می سازند و بر همه تن می پاشند ، تن را خوشبو می کند. گاهی آن را به جای کندر می توان دود کرد .
اندام های غذا :خوردن یک مثقال از چوب اغلاجون معده لزج را به اعتدال می آورد .
مرهمش سودمند است .شیرش مستی آور و درد کبد و درد پهلو را درمان می کند .
زخمهای روده ها و درد شکم و روده را از بین می برد .

افیون

شیره خشخاش سیاه است .بو کردن افیون مصری خواب آور است . گاهی از کاهوی بیابانی نیز افیون می گیرند و آنهم مخدر است لیکن مخدری است ضعیف .افیون را بر آهنی سرخ شده در آتش بریان می کنند تا رنگش سرخ شود .افیون سنگین و تند بو و ترد (زودشکن )که در آب زودتر حل شود یا گداخته شود ،از تابش خورشید نرم شود و چون بر شعله بگذارند چراغ را تاریکی ندهد ،بهترین
نوع است .افیون زرد که آب را رنگ می کند و زبر و کم بو و رنگ آن روشن است افیونی است ناخالص و از خشخاش تیغی نشانی دارد .
گاهی از کاهوی بیابانی بدل افیون می سازند که کمتر بو دارد و شاید افیون را با صمغ عربی مخلوط کنند که افیون اصلی نیست و چنین افیونی بسیار روشن و درخشان است .
مزاج :سرد و خشک
خواص درمانی :مخدر است . مالیدن و خوردن آن آرام بخش همه دردها است .مقدار خوراکی افیون اندازه یک دانه عدس درشت است .
دمل و جوش :بازدارنده دمل های گرم است .
زخم و قرحه :قرحه را می خشکاند .
مفاصل : اگر افیون مخلوط با زرده تخم مرغ برشته و به ویژه افیون مخلوط با شیر را بر جای نقرس بمالند مسکن درد است .
اندام های سر:خوردن یا برداشتن آن با فتیله یا بدون فتیله خواب آور است .اگر گداخته افیون مخلوط با روغن گل و مر و زعفران را در گوش دردمند بچکانند درد بر طرف می شود ،اما پیشینیان آن را مداوای رمد بکار نمی بردند ومی گفتند به چشم زیان می رساند .
اندام های تنفسی و سینه :سرفه سخت و شدید را تسکین می دهد .
اندام های غذا :اگر از گرما و رطوبت ، معده سست گردد افیون آن را دباغی می کند و جمع می آورد .
اندام های دفعی :بند آورنده اسهال است و از خراشیدگی و قرحه روده جلوگیری می کند .

.

ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
لیست گیاهان دارویی 2

اردک

نوعی مرغ است .
مزاج :اردک از همه ماکیانها گرم مزاج تر است . سرمازده را گرم می کند و گرماخورده را به تب گرفتار می نماید .
خاصیت :پیه اردک از پیه سایر پرندگان بهتر و برای تسکین درد و احساس سوزش در ژرفاهای بدن مفید است .گوشت اردک بادزا و چینه اش بسیار مغذ است .
آرایش :گوشتش فربهی می آورد و پیه اش رنگ و رو را صفا می دهد .
اندام های تنفسی :صدا را صاف می کند .
اندام های غذا :گوشت اردک در معده زیاد می ماند و سبب سنگین شدن معده می شود .گوشت غاز از آن سنگین تر است . بهترین و سبک ترین گوشت اردک بر معده بال اردک است .گوشت مرغان شناور اگر هضم شود از گوشت سایر پرندگان مغذی تر است .
اندام های دفعی :شهوت انگیز است و آب پشت را فزونی می دهد .

ارمال

چوبی است خوشبو و رنگش به رنگ قرفه است .
آرایش :دهان را خوشبو می کند .
دمل و جوش :ضمادش در علاج ورم های گرم مفید است .
زخم و قرحه :از زیاد شدن زخم مانع و چرک را از بین می برد ،می خشکاند زیرا خشکاننده ای است که نمی گزد و نمی گذارد اندام ها متعفن شوند.
اندام های سر:مغز را توان می بخشد ،لثه را محکم می کند و ضد بیماری های دهان است .
چشم :خوردن آن در علاج رمد مؤثر است .
نفس کش و سینه :قلب و شاید درون را تقویت می نماید .
عموماً شکم را قبوضیت می دهد .

ارتدبرید

ارتدبرید دارویی است به پیاز دو نیمه شده شبیه که درعلاج بواسیرمفیداست .ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
لیست گیاهان دارویی 1


خواص گیاهان دارویی ، مزاج،  آرایش ، اندامها  ، زهرها و سایر خواص گیاهان.

الف:  آبنوس ، آس ، آنک و  …

خواص گیاهان دارویی-حرف الف

«الف »

آب

آب های ناپسند عبارتند از :آبهای راکد ، آبهای مرداب ها ، آبهای بد مزه و بدبو،آب های تیره ، پرمایه و سنگین وزن ، آب هایی که زود سنگ می شوند ، آب هایی که پرده ای بر آن نمودار است و چیزهایی بیگانه را بر آن می بینند .
گزند آب های بوره ای بوسیله ی :شیر ، آب انگور ، کهنه ، نشاسته ، و آب انگور کهنه رقیق ریحانی و همانند آن ،سنجد خام ،خیار نارسیده ، سبزیهای لطافت بخش و ادراری دفع می شود .
چاره آب پرمایه و تیره رنگ با لطافت بخش هایی چون :سیر، پیاز، گندنا است و اگر بعد از آن آب انگور کهنه بنوشند یا با آن مخلوط کنند آسیب رسان نیست .
گاهی که آب را آب زبر گویند منظور از آن آب غلیظ پر مایه یا آب بسیار زداینده است و گاهی هم آبی را که در هنگام شستشو بسیار پاک کننده است زبر می خوانند .آب تلخ را می توان به وسیله ی شیرینی ها اصلاح نمود .
برای دفع آب شور ، خرنوب شامی ، دانه آس ، زالزالک ، گل آزاد و قاوت بکار می رود .عموماً آب بدخیم را می توان بوسیله ی سرکه اصلاح کرد.
مزاج :آب دریا تند و تیز است . آب بوره ای گرم و خشک است . آب مسی و آهنی برای درون خوبند .
خاصیت :آب سرد برای کسانی که بنه آمده ها دارند زیان آور است . لیکن برای کسانی که جسم متخلخل دارند و برای بند آمدن هر نوع سیلان و نزیف موادی که سبب بیماری می شوند خوب است .
آرایش :آب دریا داروی ترک های ناشی از سرما است بشرطی که چرکین نشده باشند .شپش کش است ،خون بند آمده در زیر پوست را تحلیل می دهد. آبهای گوگردی در علاج بهک و برص مفیدند .
ورم و جوش :آبهای گوگردی در فرو نشاندن ورم مفاصل و نرم کردن سخت شده ها و برکندن زگیل های آویز کاری هستند .
زخم و قرحه :آب صاف و زلال با قرحه سازگار نیست ورطوبت می افزاید. نباید آن را به قرحه نزدیک کرد .
آب دریا برای خارش ،گری و قوباء مفید است . شستشوی تن با آب گوگردی در علاج قوباء، گری و جوش های سعفه مفید است .
مفاصل :آب دریا و هرآبی که هم مزاج اوست اگر تن را در آن شستشو دهند در بیماریهای عصب مانند لرزش ، فلج ، تخدیر شدن و غیره مفید است .
آب گوگردی نیز همچون آب دریا و درتسکین درد مفاصل ، درد سر و عصب مفید است .
سر:آب نیمه گرم برای صرع داران خوب است و از آب گرم زیان می بینند. بخار دریا سردرد سرد را از بین می برد .آب مسی برای دهان و گوش سودمند است
چشم :آب کویری برای چشم بد است .
اندام های تنفسی :آب بسیار سرد به نفع سینه نیست .آب نیمه گرم در علاج ورم های گلو ،زبان کوچک و سینه مفید است .
آب دریا را بر پستان بپاشند از آماس آن می کاهد .آب بوره ای شاید برای شش خوب باشد .آب زاج بلوری در خون برآوردن مفید است .
اندامهای غذا :آب آهنی با طحال و معده سازگار است و آب مسی تقریباً چنین است .آب بسیار سرد مخصوصاً برای بیمارانی که بندآمدنی ها دارند ضرر دارد .
آب دریا و همانندش با معده ناجور است .بخار آب دریا در علاج استسقا مفید است .آب بوره ای شاید برای معده مرطوب خوب باشد .
آب زاج بلوری بازدارنده استفراغ است و در این باره اثر خوب دارد .آبی که از گل سیاه بر می آید گیرنده و از این روی در منع استفراغ مؤثر است .
آب های گوگردی در علاج ورم ،درد کبد و طحال اثر دارند .
اندام های دفعی :آب دریا را در حقنه بکار ببندند درد و پیچ روده تسکین می یابد .آب دریا را بخورند اسهال می دهد ، اما گزیدگی دارد و بهتر است بدنبال نوشیدنش سوپ مرغ بخورند .
آب های زاج بلوری ضد سقط بچه و ریزش حیض است .
آب های گوگردی برای دفع درد زهدان سودمندند .آب بسیار سرد برای غریزه جنسی خوب نیست .شکم را بند می آورد .
آب شور اول اسهال می دهد و بعد بوسیله ی خشکی که در اوست شکم را بند می آورد .
آب های معدنی عموماً مانع ریزش بول و حیض و بچه آوردن هستند .
اکثر آب های معدنی شکم را اسهال می دهند و خشکی می آورند .مثلاً آب زاج بلوری بند آورنده شکم است و گاهی قولنج می آورد .
آب های آهنی و مسی برای گرده بسیار خوب و در علاج قولنج مفیدند .
آب های تیره سنگ کلیه و مثانه پدید می آورند .آبی که آهن تفته را در آن بگذارند داروی خون برآوردن است .
تب ها:آب های گوگردی و گل آلود و آب راکد مردآب ها سبب تب می شوند. آب غلیظ تب سه در میان می آورد .
زهرها :مارگزیده در آب دریا بنشیند سود می بیند و این علاج پادزهر سایر گزنده های کشنده است


ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
عفونت ها را با غذا برانید

 [تصویر: 119577.jpg]


مدت و شدت بسیاری از بیماری‌های عفونی به سیستم ایمنی و وضعیت تغذیه‌ای افراد بستگی دارد. فقدان برخی از مواد غذایی خاص ممکن است باعث اختلال یا ناکارآمدی سیستم ایمنی و به دنبال آن افزایش میزان ابتلا و مرگ و میر شود.

غذا

غذا از دوران جنینی در تکامل سیستم ایمنی بدن نوزاد نقش دارد. در این دوره مادر باید دریافت کافی از پروتئین، ویتامین‌ها و املاح به خصوص آهن داشته باشد تا نوزادی با وزن طبیعی به دنیا آورد، زیرا بهترین شاخص سلامتی جنین داشتن وزن طبیعی است. از این رو، سوءتغذیه در دوران جنینی باعث رشد ناقص سیستم ایمنی جنین و در نتیجه ناتوانی این سیستم در مقابله با عوامل بیماری‌زا در سنین بالاتر می‌شود.

بعد از تولد، نوزاد باید با شیر مادر که حاوی مقادیر کافی از ویتامین‌ها و املاح است تغذیه شود تا به رشد طبیعی خود ادامه دهد. شیر مادر نقش مهمی در رشد سیستم ایمنی بدن دارد و کودکانی که از شیر مادر تغذیه نمی‌شوند استعداد بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های عفونی دارند.

در سنین بالاتر نیز برخی از ریزمغذی‌ها و مواد غذایی با تأثیر بر سیستم ایمنی و تقویت آن به پیشگیری از بیماری‌های عفونی کمک می‌کنند و مصرف مکرر مواد مغذی ذکر شده در این مقاله در برنامه غذایی روزانه توصیه می‌شود.

ویتامین A

این ویتامین نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی دارد. کمبود این ویتامین باعث کاهش پرزهای مجاری تنفسی، گوارشی و ادراری و خشک شدن این مجاری، کاهش انسجام و یکپارچگی مجاری مذکور، تغییر در ترشح ایمنوگلوبین A و اختلال در عملکرد سلول‌های ایمنی (مونوسیت‌ها و ماکروفاژها) و در نتیجه افزایش ابتلا به بیماری‌های عفونی تنفسی، گوارشی و ادراری می‌شود.
ماست، محصولات لبنی تخمیر یافته، سیر، پیاز و جو نیز با تحریک رشد باکتری‌های مفید از ابتلا به عفونت‌های روده‌ای جلوگیری می‌کنند

مطالعات نشان داده‌اند که مصرف مکمل ویتامین A خطر ابتلا و مرگ و میر ناشی از سرخک و سرخجه، اسهال و ایدز را در کودکان کاهش می‌دهد.

مهم‌ترین منابع غذایی ویتامین A عبارتند از: جگر، شیر، تخم مرغ، روغن کبد ماهی، سبزیجات برگ سبز تیره مانند اسفناج، هویج، آب پرتقال، سیب زمینی شیرین، طالبی، هلو و زردآلو.

ویتامین C

این ویتامین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و عملکرد ایمنی مهمی است. کمبود این ویتامین باعث اختلال در مقاومت بدن نسبت به عوامل بیماری‌زای مختلف و افزایش مصرف آن باعث افزایش فعالیت آنتی‌بادی‌ها و مقاومت در برابر عفونت‌ها می‌گردد.

مهم‌ترین منابع ویتامین C عبارتند از: میوه‌ها به خصوص آب پرتقال تازه، آب گریپ‌فروت، توت فرنگی، طالبی و انبه، سبزیجات به خصوص بروکلی، آب گوجه‌فرنگی، فلفل شیرین و کلم بروکسل.
غذاهای حاوی روی

روی

این ماده معدنی نیز در سیستم ایمنی نقش مهمی دارد و کمبود آن باعث اختلال در عملکرد سلول‌های ایمنی می‌شود، در حالی که مکمل روی باعث کاهش شیوع و مدت اسهال و عفونت‌های تنفسی می‌شود.

روی به مقدار فراوان در گوشت قرمز، ماهی‌ها، ماکیان، شیر و لبنیات، جگر، غلات کامل، لوبیاها و مغزها و در مقادیر متوسط در سویا وجود دارد.

ویتامین D

این ویتامین باعث افزایش مقاومت بدن به عفونت می‌شود. دریافت پایین ویتامین D با افزایش تکرر ابتلا به عفونت‌های تنفسی ارتباط دارد. همچنین یک کارآزمایی بالینی نشان داده است که مکمل ویتامین D باعث کاهش معنی‌دار علائم سرماخوردگی در زمستان می‌شود و ترکیب آن با ویتامین A نتایج بهتری به دنبال دارد.

oخرما از منابع خوب این ویتامین است.

سایر مواد مفید

بررسی‌ها نشان داده‌اند که از بین مواد غذایی، غذاهای پرفیبر مانند غلات کامل، حبوبات، میوه‌ها و سبزیجات در پیشگیری از بیماری‌های عفونی موثر هستند. این غذاها به دلیل تحریک رشد میکروارگانیسم‌های مفید برای بدن و مهار رشد باکتری‌های مضر، باعث محافظت بدن در برابر برخی از بیماری‌های عفونی می‌شوند.پخت کامل گوشت‌های قرمز، عدم مصرف شیرینی‌های خامه‌ای و تر و نگهداری کلیه مواد غذایی در یخچال نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی به ویژه انگل‌های روده‌ای و تب مالت دارد

علاوه بر این ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، لیگنان‌ها و ترکیبات سولفاتی که در برخی میوه‌ها و سبزیجات وجود دارند نیز باعث تقویت سیستم ایمنی می‌شوند و بهتر است به طور مرتب مصرف شوند.

مصرف ماهی و مکمل‌های امگا-3 نیز در بهبود عملکرد سیستم ایمنی موثرند. تحقیقات نشان داده‌اند که اسیدهای چرب امگا-3 که در ماهی و روغن ماهی وجود دارند با سرکوب فعالیت عوامل و سیستم‌های التهابی، توانایی سیستم ایمنی را بالا می‌برند و منجر به افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری‌زا می‌شوند.

عوامل بهداشتی

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت می‌باشد که اگرچه غذاهای مفید ذکر شده می‌توانند از ابتلا به برخی از بیماری‌های عفونی واگیر جلوگیری کنند، همچنین ممکن است به علت عدم رعایت بهداشت مواد غذایی، عامل ایجاد برخی از بیماری‌های عفونی به ویژه بیماری‌های گوارشی و مسمومیت غذایی شوند.

احتمال ابتلا به این بیماری‌ها به خصوص وبا در فصل تابستان بیشتر است. شستن صحیح میوه‌ها و سبزیجات تازه و نیز استفاده از آب سالم و مواد ضدعفونی کننده برای شستشوی این مواد غذایی نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی واگیر مانند انگل‌های روده‌ای، اسهال، حصبه، وبا و اپیدمی آن‌ها دارد.

پخت کامل گوشت‌های قرمز، استفاده از شیر و فرآورده‌های لبنی پاستوریزه، مصرف کمتر شیرینی‌های خامه‌ای و تر در فصول گرم و نگهداری کلیه مواد غذایی در یخچال نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی به ویژه انگل‌های روده‌ای و تب مالت دارد.

شستشوی دست‌ها هنگام طبخ و مصرف غذا نیز یکی دیگر از عوامل بهداشتی، در پیشگیری از بروز عفونت‌های گوارشی می‌باشد.

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
خود درمانی در خانه

همه ما وقتی می‌خواهیم مشكل سوزش معده‌مان را حل كنیم، یا دندان‌های‌مان را سفید كنیم یا پوست‌ خودمان را شفاف كنیم سراغ داروخانه‌ها می‌رویم اما می‌دانید بسیاری از مشكلات معمول خودتان را می‌توانید با ساده‌ترین مواد‌غذایی و وسایل در دسترس‌تان حل كنید؟ این یك نسخه طبیعی برای حل بسیاری از مشكلات شماست.

عسل فقط برای خوردن نیست
•زخم‌های كوچك را با عسل درمان كنید
عسل یك خاصیت جالب ضدمیكروبی دارد. در واقع عسل نمی‌گذارد باكتری‌ها به آب‌ كه عامل اساسی در تقسیم و تكثیر آنهاست دسترسی داشته باشند. مطالعات نشان می‌دهد، پوشاندن زخم‌های كوچك با عسل و سپس بانداژ تمیز آن باعث پیشگیری از بروز عفونت در محل زخم می‌شود، البته حواس‌تان باشد كه در مورد كودكان زیر یك سال اصلا از این شیوه استفاده نكنید چرا كه خطر ابتلا به بیماری خطرناك كزاز در این گروه سنی وجود دارد.

روغن زیتون روی پوست شما
•پوست و لب خشك‌تان را با روغن زیتون بهبود بخشید
روغن زیتون از لحاظ تركیب خیلی شبیه چربی پوست طبیعی انسان است. گرمای زیاد یا صابون‌ها و شوینده‌های قوی این لایه چربی محافظ پوست را از بین می‌‌برند. برای حل این مشكل چند قطره روغن زیتون در كف دست خودتان بریزید و آن را روی پوست خود بمالید. این روغن پوست را نرم می‌كند و باعث می‌شود كه یك لایه مرطوب محافظ روی پوست شكل بگیرد.
مشكل تابستانی‌تان را حل كنید
•بوی بد زیر بغل‌تان را با سركه سیب برطرف كنید
مشكل بوی نامناسب زیر بغل شما ناشی از تعریق نیست بلكه ناشی از باكتری‌هایی است كه در محل تعریق روی پوست هستند و عرق بدن را تجزیه می‌كنند و باعث به‌وجود آمدن بوی بد می‌شوند. برای حل این مشكل یك پارچه كتانی را داخل سركه سیب كنید و آن را زیر بغل خود به دقت بمالید. تركیبات موجود در سركه سیب اجازه تكثیر را از باكتری‌ها می‌گیرد و باعث می‌شود كه مشكل بوی بد زیر بغل شما از بین برود، در ضمن نگران بوی تند سركه سیب نباشید، این بو خیلی زود برطرف می‌شود. شیوه جایگزین هم استفاده از پاشیدن سودا با آب پاش به زیر بغل است كه می‌تواند باعث كاهش مشخص میزان باكتری‌ها در محل و در نتیجه كاهش بوی نامناسب شود.

دیگر نخارانید
•جای گزیدگی حشرات را با سركه سیب درمان كنید
یك دستمال كاغذی یا پارچه تمیز و ترجیحا ضدعفونی‌شده را در سركه سیب خیس كرده و آن را روی جای گزیدگی حشرات بگذارید. سركه سیب یك اسید است و اسیدی‌بودن این مایع باعث كاهش تورم موضع گزیده‌شده می‌شود. در عین حال سركه سیب نوعی مواد طبیعی در خود دارد كه باعث كاهش احساس خارش در موضع گزیدگی شده و باعث می‌شود از گسترش ضایعه كه بر اثر خاریدن مدام ایجاد می‌شود جلوگیری شود.
پای ورزشكاران با سركه ضدعفونی می‌شود
•مشكل عفونت پای‌تان را حل كنید
یك مشكل شایع خانم‌ها، ‌به‌خصوص خانم‌هایی كه زیاد ورزش می‌كنند، بیماری قارچی پاها و ناخن‌هاست كه به بیماری «پای ورزشكاران» شهرت دارد. برای حل این مشكل محلولی از یك چهارم سركه سیب و سه‌چهارم آب درست كنید و پای‌تان را در آن بگذارید. این محلول قارچ‌های بیماری‌زا را از بین می‌برد. حتی اگر دچار عفونت قارچی شده‌اید هم اگر پای خودتان را در این محلول بگذارید برای مدتی احساس بهبود خواهید داشت. در واقع محققان طب طبیعی می‌گویند، اگر یك ساعت پای‌تان را در یك تشت حاوی این محلول قرار دهید احساس بسیار خوبی خواهید كرد. البته یادتان باشد، این محلول فقط حالت بهبود نسبی در شما ایجاد خواهد كرد و مشكل شما تا زمانی كه علت اصلی ایجاد مشكل (كه می‌تواند كفش نامناسب، جوراب نامناسب و... باشد) برطرف نشود، حل نخواهد شد.

كفش‌های‌تان دیگر بو نمی‌دهد
•بوی بد پا را با سودا برطرف كنید
برخی از افراد به‌رغم استحمام مكرر و استفاده از وسایل بهداشتی مناسب، باز هم از بوی بد پای خود ناراحت هستند مشكل بسیاری از این افراد با آب گازدار و سودا حل می‌شود. برای این كار می‌توانید پای خودتان را در یك تشت سودا قرار دهید اما حواس‌تان باشد، مدت زیادی پای‌تان را در این محلول قرار ندهید. یك راه دیگر این است كه در كفش‌های‌تان قرص یا پوست پرتقال قرار دهید. یك شب تا صبح قرص پرتقال یا پوست‌پرتقال تازه را در كفش خودتان بگذارید تا بوی بد كفش‌تان برطرف شده و بوی مناسبی در كفش‌‌تان ایجاد شود.

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
جعفری، داروخانه بدن

جعفری، داروخانه بدن
یك پژوهش جدید نشان می‌دهد كه مصرف جعفری می‌تواند جلوی ابتلای انسان به تومورهای مختلف سرطانی را بگیرد.

 

 بر اساس این پژوهش جدید، جعفری معدن یكی از قوی‌ترین آنتی‌اكسیدان‌ها به نام  «ﺁپی جنین» است كه ضد حساسیت، ورم و درد به شمار می‌رود و همچنین در حفاظت بدن از ابتلا به تومورهای سرطانی مختلف نقش ایفا می‌كند.

 همچنین جعفری به منزله دوست دستگاه گوارش است و آن را می‌توان داروخانه بدن انسان دانست، زیرا حاوی ماده مسكن دردهای لثه و دندان و تمیزكننده دهان است.

این پژوهش نشان داد، بارزترین فواید جعفری این است كه به شكل‌گیری كلاژن كه ماده پروتئینی طبیعی زیبایی و طراوت پوست به شمار می‌رود، كمك كرده و از طراوت پوست و مو به همراه چشم محافظت می‌كند.

بر اساس این پژوهش، خوردن جعفری با گوشت اهمیت ویژه‌‌ای دارد، زیرا اسیدی بودن آن را كنترل می‌كند و باعث تحریك ترشح آنزیم‌های گوارشی بویژه آنزیم‌های كیسه صفرا می‌شود و از این طریق به هضم چربی گوشت كمك می‌كند.

مصرف جعفری باعث كاهش نفخ شكم و دردهای معده ناشی از هضم نشدن درست غذا و غذاهای چرب می‌شود و در كاهش چربی خون، از بین رفتن درد و كاهش اسیداوریك به عنوان عامل بیماری نقرس نقش ایفا می‌كند.

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
این 9 آنتی‌بیوتیک‌ طبیعی را بشناسید!


امروزه پزشکان بیش از پیش به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی روی آورده‌اند؛ چرا که داروهای طبیعی عموماً عوارض جانبی ندارند و همانند نمونه‌های رایج خود، باکتری‌ها را خنثی و در مبارزه با آنفلوآنزا، زکام، التهاب گوش، آنژین و حتی عفونت‌های دستگاه ادرار موثر عمل می‌کنند.
در مطلب پیش رو شما را با چند آنتی بیوتیک طبیعی و البته موثر آشنا می‌کنیم!

1- دانه‌های گریپ‌فروت: ضد کاندیدازیس(candida)
عصاره‌ی دانه‌های گریپ‌فروت، آنتی بیوتیکی طبیعی، ضد ویروس، ضد قارچ و ضد انگل موثری محسوب می‌شود. این عصاره با ریشه‌ی 800 باکتری و ویروس و 100 نوع قارچ و انگل‌های دیگر مبارزه می‌کند و در درمان کاندیدازیس (قارچ عامل نفخ، خستگی، میگرن و درد مفاصل) موثر عمل می‌کند. می‌پرسید چرا؟ به خاطر این که دانه‌های گریپ‌فروت سرشار از بیوفلاوونوئیدها است.
میزان مصرف: در هفته‌ی اول روزانه یک مرتبه 3 الی 18 قطره در یک لیوان آب. در هفته دوم روزانه 2 مرتبه و در هفته‌ی سوم روزانه 3 مرتبه به همین میزان در بین غذا مصرف شود.
توصیه می‌کنیم بعد از این دوره‌ی درمانی به پزشک مراجعه کنید.

2- سیر: ضد ذات‌الریه
پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که ترکیبات سیر می‌تواند 60 گونه قارچ و بیش از 20 نوع باکتری را از بین ببرد که برخی همانند pneumocoque باعث ابتلا بهبیماری ذات‌الریه می‌شود.
این خواص سیر مدیون وجود ماده‌ای به نام آلیسین است که ضد میکروبی قوی محسوب می‌شود. عملکرد این ماده در سطح ریه‌ها بسیار قوی است زیرا این ماده‌ی فرار در ریه‌ها تبخیر می‌شود و باکتری‌ها و ویروس‌ها را نابود می‌کند.
میزان مصرف: برای پیشگیری روزانه 1 الی 2 حبه سیر خام له شده به همراه غذا میل کنید. در صورتی که به این بیماری مبتلا شده‌اید این میزان را به 4 الی 6 حبه افزایش دهید و تا درمان کامل ادامه دهید.


ادامه مطلب

نوشته : طب در 1390/10/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
قورمه زبان گوسفند

مولا لازم

۱- زبان گوسفند یک کیلو

۲- روغن  دلخواه

۳- پیاز سه عدت

۴- رب رومی ، رب گوجه

۵- سیر سه دندانه

۶- کچالو

۷- مصالحه قورمه

 

طرز تهیه قورمه زبان

ابتدا زبان را چند آب شسته دیگ را با آب روی حرارت گذاشته همین که آب به

غلیان آمد .  زبان را در علاوه نماید . . برای مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه بگذارید .

حرارت بیبیند  .

همین مطمین گردید غشای روی زبان قرار دارد به آسانی بر طرف میگردد . آب

دیگ را صاف نماید . لطفا برویش آب سرد نریزید .

 غشای روی زبان را دور نموده و زبان مذکور به  قطعه قطعه نماید.

در بین دیگر روغن را داغ نموده  ابتدا پیاز و بعدا  سیر را بخار پز نموده دو قاشق

 رب رومی را علاوه نماید .آب و نمک را اضافه نموده زبان را بالای لعاب بی

 اندازید . و بگذارید نرم گردد . چون زبان گاو دیرتر نرم میگردد استفاده از

 دیگ های زود پز توسعه میگردد !

همین از نرم شدن گوشت مطمین شدید . کچالو را پوست گرفته و از وسط دو

 حصه نموده بالای گوشت بی اندازید . مصالحه را نیزی علاوه کنید . کچالو نرم

گردیده و قورمه به روغن بیاید .

غذا ما آماده است .

نوش جان !

قورمه زبان گوسفند

زبان گوسفند
زبان را قبل از پختن زبان را با آب حرارت دهیم .  و بعد از آن پرده روی زبان
را باید دور نمایم .

زبان گوسسفند
نوت
اگر شما پیاز سرخ را استفاده نمیکند در اخیر پیاز را حلقه حلقه نموده هنگام کچالو
 را اضافه میکردید . پیاز را نیز علاوه نماید .


نوشته : طب در 1390/10/9 نظرات ( ) - لینک مطلب
خرید و فروش گیاهان دارویی

اغلب دانشجویان و دانش آموختگان كشاورزی كه تمایل به كشت و زراعت گیاهان دارویی  دارند اغلب با ابهامات و سوالات متعددی روبرو هستند از جمله اینكه :

۱- آیا نهاد و یا سازمانی وجود دارد كه محصولات گیاهان دارویی را با قیمت مناسب و به صورت تضمینی خریداری نماید؟

۲- اگر خرید تضمینی وجود دارد شامل كدامیك از گیاهان دارویی می شود؟

۳- آیا مراكز فروش مطمئنی برای تهیه اقلامی مانند بذر گواهی شده و استاندارد گیاهان دارویی وجود دارد؟

۴- آیا در كشور ما ارقام و واریته های اصلاح شده مشخص در زمینه گیاهان دارویی وجود دارد؟ یا اینكه اغلب آنها حاصل توده های محلی می باشند كه شناسنامه ژنتیكی آنها مبهم است؟

۵- اگر برخی از محصولات گیاهان دارویی پس از برداشت نیاز به خشك كردن و یا فراوری خاصی داشته باشند آیا تجهیزات ، كارگاه ها و یا كارخانه های مورد نظر در منطقه یافت می شوند؟

۶-  مراكز خدمات كشاورزی و كارشناسان آنها تا چه اندازه در زمینه گیاهان دارویی اطلاعات و تجربه دارند و تا چه اندازه می توانند در زمینه تامین نهاده های مورد نیاز گیاهان دارویی كمك و یاری برسانند؟

۷- آیا مقررات صادرات گیاهان دارویی به خارج از كشور دست و پا گیر است؟

۸- در صورت تمایل به صادرات گیاهان دارویی به خارج از كشور آیا سازمان یا نهادی برای راهنمایی صادركنندگان وجود دارد؟

۹- آیا در زمینه بیمه گیاهان دارویی اقداماتی شده است؟

۱۰- آیا تشكیلات غیر رسمی در بازار گیاهان دارویی وجود دارد كه نبض بازار را تحت كنترل خود داشته باشد و صرفا به منافع تعداد محدودی از افراد توجه داشته باشد؟

۱۱- اطلاعات و تئوری های لازم برای كشت و كار گیاهان دارویی تا چه حد تدوین شده و قابل دسترسی می باشد؟

۱۲- میزان ثبات بازار گیاهان دارویی تا چه اندازه می باشد و آیا امكان سرمایه گذاری های سنگین در این بخش با ریسك پذیری اندك امكان پذیر است؟

....

در یك نگاه كلی مانند بسیاری از حوزه های دیگر در بخش كشاورزی، برنامه ریزی مشخص و مدون آمایشی در ارتباط با گیاهان دارویی مشاهده نمی شود و نهایت تلاش در این زمینه به برگزاری چند سمینار محدود در سال ختم می شود و  عدم برنامه ریزی منسجم و سردرگمی در این بخش عیان و آشكار می باشد. این در حالی است كه با توجه به سود آوری بالای گیاهان دارویی و خواب آلودگی ما در این بخش بازارهای جهانی ما به سرعت به تسخیر رقبای زرنگ و باهوش ما در می آیند و آنگاه به خود می آئیم كه بسیار دیر شده است.

به راستی چه باید كرد؟؟؟!!!


نوشته : طب در 1390/10/9 نظرات ( ) - لینک مطلب


... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
جست و جو در سایت طب لاین
 

 

آرشیو
موضوعات
 

عمومی ( 102 )
صفرا ( 8 )
دم ( 6 )
بلغم ( 11 )
سودا ( 13 )
آب ( 20 )
آداب تغذیه ( 41 )
اخلاق پزشكی ( 19 )
اطفال و کودکان ( 36 )
بیماریهای اعصاب و روان ( 45 )
بیماری های پوست و مو، تناسب اندام، زیبایی ( 44 )
بیماریهای تنفسی، ریه ( 15 )
بیماریهای چشم ( 10 )
بیماریهای داخلی، گوش، حلق، بینی و... ( 16 )
بیماریهای دهان و دندان ( 7 )
بیماریهای زنان، نازائی، حاملگی ( 48 )
بیماریهای عفونی ( 26 )
بیماریهای غدد ، متابولیسم و ... ( 28 )
بیماریهای قلبی، خون ( 35 )
بیماریهای کلیوی، مجاری ادرار و تناسلی ( 44 )
بیماریهای گوارشی ( 48 )
بیماریهای گوناگون، سوالات متفرقه ( 43 )
بیماریهای مفاصل، استخوان ( 25 )
چای سنتی ایرانیان ( 11 )
حکمای قدیم ( 22 )
حکمای جدید ( 37 )
داروهای گیاهی ( 42 )
درمان های سنتی ( 54 )
روغن ( 7 )
زناشویی و جنسی ( 70 )
ظروف ( 7 )
عسل ( 11 )
عوامل محیطی ( 25 )
غذاهای سالم ( 38 )
فراورده های گیاهی ( 23 )
لباس و پوشش ها ( 9 )
مبانی طب سنتی ( 61 )
مزاج شناسی ( 61 )
مواد غذایی سالم ( 70 )
مواد غذایی ناسالم ( 72 )
مزاج محل سکونت ( 3 )
نان ( 2 )
نمک ( 5 )
محصولات ( 49 )

آخرین مطالب ارسالی
 

10بیماری نادر و عجیب در دنیا
پرتقال تامسون بر DNA بدن تاثیر داشته و ساختار آن را تغییر می‌دهد
تتراسایکلین به قدرت باروری مردان زیان می رساند و موجب بدتر شدن کار کلیه ها می شود.
سن ابتلا به دیابت در ایران 15سال پایین‌تر از میانگین جهانی است
مواد طبیعی، ناراحتی های استخوانی، مفاصل، اعصاب، یبوست
به خاك سپردن مو و ناخن
ترفند چای!
سرطان زایی چیپس سیب زمینی تأیید شد
درمان دیابت
ضد عفونی آب با لیموترش؟
درمان
تاثیر خوردن آجیل بر چاقی یا لاغری
شروعی بهاری برای نظام طب سنتی
اینترنت مغزمان را نابود می‌كند!
اعتدال مزاج بین اعضاى بدن‏
اتفاق عجیب برای یك نوجوان پس از پیوند عضو
ورم های بدن خبر از بیماریهای كبد می دهد
70 درصد بیماران بستری در تهران شهرستانی هستند
پرونده توقیف ۳۰۰ تن گوشت فاسد منتظر نظر آزمایشگاه است
چند ماده غذایی که باعث تضعیف استخوان می شوند
اشاره قرآن به پس گرفته شدن مواد زاید جنین توسط رحم
فیس‌بوک و اختلالات غذایی
چه‌وقت مسواک نزنیم؟
مصرف کشمش به پایین آوردن فشار خون کمک می کند
ایران کشور پر مصرف در زمینه دارو در دنیا
نفوذ گروه‌هایی خاص کنترل دخانیات را معطل گذاشته است
درمان چاقی و لاغری از دیدگاه مزاج شناسی
روغن هسته انگور و چای سبز باعث کم خونی می شود
شربت زرشک
طرز تهیه ی کباب بختیاری
لیست کامل مطالب ارسال شده

 

نویسندگان
پیوندها
ابر برچسب
بیمار : دکتر گوشم درد میکند
در 2000سال پیش از میلاد:
-بیا این ریشه گیاهی را بخور.
در1000سال پیش از میلاد:
-آن ریشه نجس است.این دعا رابخوان.
در 1850سال پس ازمیلاد:
-آن دعا خرافات است.این معجون را بخور.
در1940سال پس از میلاد:
-آن معجون سمی است.این قرص را بخور.
در 1985سال پس از میلاد:
-آن قرصها موثر نیست.این آنتی بیوتیک را بخور.
در 2000سال پس از میلاد:
- آن آنتی بیوتیکها مواد مصنوعیند.این ریشه گیاهی را بخور!
 

All Right Reserved By tebLine  
استفاده از مطالب طب لاین با ذکر منبع و در جهت احیای فرهنگ تغذیه سالم و سلامت حقیقی بلامانع است

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic