*پاسخگویی به سوالات فقط از طریق ایمیل سایت ظرف 48 ساعت از ارسال سوال انجام می شود
*جهت تسهیل در دسترسی به محتوای سایت می توانید از منوی موضوعی زیر استفاده کنید
موضوعات
 

عمومی ( 102 )
صفرا ( 8 )
دم ( 6 )
بلغم ( 11 )
سودا ( 13 )
آب ( 20 )
آداب تغذیه ( 41 )
اخلاق پزشكی ( 19 )
اطفال و کودکان ( 36 )
بیماریهای اعصاب و روان ( 45 )
بیماری های پوست و مو، تناسب اندام، زیبایی ( 44 )
بیماریهای تنفسی، ریه ( 15 )
بیماریهای چشم ( 10 )
بیماریهای داخلی، گوش، حلق، بینی و... ( 16 )
بیماریهای دهان و دندان ( 7 )
بیماریهای زنان، نازائی، حاملگی ( 48 )
بیماریهای عفونی ( 26 )
بیماریهای غدد ، متابولیسم و ... ( 28 )
بیماریهای قلبی، خون ( 35 )
بیماریهای کلیوی، مجاری ادرار و تناسلی ( 44 )
بیماریهای گوارشی ( 48 )
بیماریهای گوناگون، سوالات متفرقه ( 43 )
بیماریهای مفاصل، استخوان ( 25 )
چای سنتی ایرانیان ( 11 )
حکمای قدیم ( 22 )
حکمای جدید ( 37 )
داروهای گیاهی ( 42 )
درمان های سنتی ( 54 )
روغن ( 7 )
زناشویی و جنسی ( 70 )
ظروف ( 7 )
عسل ( 11 )
عوامل محیطی ( 25 )
غذاهای سالم ( 38 )
فراورده های گیاهی ( 23 )
لباس و پوشش ها ( 9 )
مبانی طب سنتی ( 61 )
مزاج شناسی ( 61 )
مواد غذایی سالم ( 70 )
مواد غذایی ناسالم ( 72 )
مزاج محل سکونت ( 3 )
نان ( 2 )
نمک ( 5 )
محصولات ( 49 )

پرسش و پاسخ

خشك‏ترین اعضاى بدن‏ در کتاب قانون در طب بوعلی

خشك‏ترین اعضاى بدن به ترتیب عبارتند از:

1. مو، زیرا مو از بخارى دودى، تكوّن مى‏یابد، كه خلط آن بخار (یعنى رطوبتى كه بخار از آن متصاعد شده است) گداخته شده و دود صرف آن، انعقاد یافته است؛

2. استخوان، زیرا محكم‏ترین عضو بدن است ولى نسبت به مو مرطوب‏تر است، به این علت كه از خون تكوّن مى‏یابد (و خون مرطوب است و ماده مو، بخار دودى خشك مى‏باشد). و دلیل دیگر این كه استخوان به گونه‏ اى تعبیه شده كه (چون اسفنجى) رطوبت‏هاى غریزى پیرامون خود را كه بدان امكان دسترسى دارد، خشك مى‏گرداند،  و لذا (دلیل سوم) بسیارى از حیوانات از استخوان تغذیه مى‏كنند، ولى چیزى از مو در تغذیه مورد استفاده قرار نمى‏گیرد، و شاید به ندرت برخى از جانوران از مو تغذیه كنند، چنان كه بعضى بر این پندارند كه خفاش‏ها مو را در دهان هضم نموده و سپس آن را مى‏بلعند.

(اینك با ارائه آزمایشى تجربى، رطوبت بیشتر استخوان را اثبات مى‏كنیم)

هرگاه دو مقدار برابر از استخوان و مو را در دستگاه قرع و انبیق (عرق گیرى) جداگانه تقطیر كنیم، از استخوان، آب و روغن بیشترى روان مى‏شود و تفاله كمترى به جا مى‏ماند، نتیجه این آزمون، مرطوب بودن بیشتر استخوان نسبت به مو مى‏باشد.

3. غضروف، پس از استخوان در خشكى، غضروف قرار دارد؛

4. رباط؛

5. وتر؛

6. غشاء؛

7. شریان‏ها؛

8. وریدها؛

9. عصب حركتى؛

10. قلب؛

11. عصب حسى،

رشته عصب حركتى، بسیار سردتر و خشك‏تر از حد اعتدال مى‏باشد و عصب حسى سردتر ولى خشك‏تر از اعتدال نمى‏باشد، بلكه گویا نزدیك به اعتدال قرار دارد و در سردى نیز خیلى از اعتدال دور نمى‏باشد؛

12. پوست.


نوشته : درمان آنلاین در 1390/02/11 نظرات ( ) - لینک مطلب
مرطوب‏ترین اعضاى بدن‏ در کتاب قانون ابن سینا

مرطوب‏ترین اعضاى بدن به ترتیب عبارتند از:

1. بلغم؛

2. خون؛

3. چربى؛

4. پیه؛

5. مغز؛

6. نخاع؛

7. گوشت پستان و بیضه‏ها؛

8. ریه؛

9. كبد؛

10. طحال؛

11. كلیه ‏ها؛

12. ماهیچه؛

13. پوست؛


نوشته : درمان آنلاین در 1390/02/10 نظرات ( ) - لینک مطلب
چگونگى پیدایش بیمارى با سوء مزاج مادى‏

ترجمه قانون در طب       314     چگونگى پیدایش بیمارى با سوء مزاج مادى ..... ص : 314


بدان كه سوء مزاج با ماده، گاه به یكى از دو حالت، باعث بیمارى عضوى در

بدن مى‏گردد:

1. گاه عضو در ماده (خلط) فرو رفته و بدان آغشته مى‏گردد، «1») سطح عضو را

در بر گرفته)

2. گاه ماده در مجارى و فضاهاى خالى بدن، حبس مى‏گردد و چه بسا این احتباس و دخالت آن ماده در عضو، باعث تورّم در آن گردد، و گاه (ماده به این اندازه نبوده) ایجاد تورّم نمى‏كند. «2»

این بود گفتارى پیرامون مزاج. البته طبیب باید از جانب دانشمند طبیعى آنچه براى وى روشن نیست، بنا بر اصل پیش فرض بپذیرد.

 

 


نوشته : درمان آنلاین در 1390/01/28 نظرات ( ) - لینک مطلب
طبایع و مزاجها و ارکان در کتاب قانون ابن سینا

فصل: اركان‏

اركان‏ «1»، اجسامى یكسان‏ «2» كه اجزاى نخستینِ بدن انسان و دیگر موجودات را تشكیل مى‏دهند، و به اجسام با صورت‏هاى (نوعیّه) «3» گوناگون تجزیه نمى‏گردند و اجسام مركب، پس از تجزیه به این اركان منقسم مى‏گردند «4».

در اثر امتزاج این عناصر با یكدیگر، انواع از موجودات با صورت‏هاى نوعى مختلف به وجود مى‏آیند، طبیب باید از جانب دانشمند طبیعى بپذیرد كه عناصر فقط چهار چیز است: دو عنصر سبك، آتش و هوا و دو عنصر سنگین، آب و زمین.

1. زمین، جرمى یكسان‏ «5» كه جایگاه طبیعى آن مركز همه عناصر است و در آن مكان به سرشت خود ساكن مى‏باشد و هرگاه قطعه‏اى از آن به اجبار جدا گردد، به سرشت خویش بدان باز خواهد گشت‏ «6»؛ این همان سنگینى مطلق است.

طبیعت زمین سرد و خشك است؛ یعنى به طبیعت خویش بدون این كه علتى از خارج آن را تغییر دهد، سردى محسوس و خشكى از آن پدیدار مى‏شود.

وجود عنصر زمین، در عالم هستى عامل ثبات و نگه دارى اشكال و هیأت‏ها از فروپاشى مى‏باشد.

2. آب، جرمى یكسان كه جایگاه طبیعى آن سطح زمین و دربرگیرنده آن است، و خود نیز دربرگرفته شده از سوى هوا مى‏باشد؛ این وضعیت تا زمانى مى‏باشد كه زمین و هوا در شرایط طبیعى و عادى خود قرار دارند (كه اكنون با توجه به خشكى بخش‏هایى از زمین به لحاظ ایجاد شرایط زیستى، هوا در بسیارى از مناطق به زمین متصل شده است.)

آب (نسبت به هوا و آتش)، سنگینى نسبى دارد، طبیعت آب، سرد وتر است؛

یعنى سرشت ذاتى آن به خودى خود و بدون این كه علتى از بیرون با آن معارضه‏

كند، سردى محسوس و حالت ترى از آن مشهود است. ترى در سرشت آب، حالتى است كه به اندك سبب (از گرمى) به پراكندگى، و یگانگى، و شكل پذیرى سپس‏

رها كردن آن، واكنش نشان مى‏دهد (به سهولت هر شكلى را مى‏پذیرد و به سهولت آن را از دست مى‏دهد.)

نقش وجودى آب در عالم هستى، ایجاد سلاست و روانى در سامان دهى‏

قالب‏هایى است كه در اجزاى آن، شكل پذیرى و تصویركشى و تعدیل اراده مى‏شود.

عنصرتر هر چند به آسانى قالب‏هاى شكلى را رها مى‏كند، ولى به آسانى آن را مى‏پذیرد و عنصر خشك به سختى قالب‏ها را مى‏پذیرد و در صورت پذیرش به دشوارى آن را

ترك مى‏كند.

پس آن گاه كه خشك باتر، آمیخته شود در تعامل بین آن دو، خشك ازتر، كشیدگى و شكل پذیرى آسان را فرامى گیرد وتر نیز قوام و تعدیل ایجاد شده در خود را به قوت حفظ مى‏كند، پس خشكى به كمك ترى از پراكندگى رها مى‏گردد، و ترى به كمك خشكى از ریزش، مصون مى‏ماند.

3. هوا، جرمى یكسان است كه جایگاه طبیعى آن بالاى عنصر آب و در زیر آتش قرار دارد، این سبكى نسبى (نسبت به آب و خاك) عنصر هوا، بین عناصر است. طبیعت هوا، گرم وتر است.

نقش عنصر هوا، بین موجودات، ایجاد تخلخل‏ «1»، لطافت، سبكى و تصاعد بین‏

آنها مى‏باشد.

4. آتش، جرمى یكسان كه جایگاه طبیعى آن بر فراز همه اجرام عنصرى مى‏باشد، مكان طبیعى آن (بخش انتهایى عنصر آتش) سطح مقعر فلك است، كه عالم كون‏

و فساد بدان منتهى مى‏گردد. این، سبكى مطلق عنصر آتش مى‏باشد. طبیعت آتش، گرم و خشك است.

نقش عنصر آتش، بین موجودات ایجاد نضج (پختگى) و لطافت بین آنها و علاوه بر آن، با آمیختن و جریان بین موجودات، باعث نفوذ عنصر هوا بین عناصر مى‏شود «2»، نقش دیگر آتش، شكستن خلوص سردى دو عنصر سرد (آب و زمین) و كشاندن آن دو از محیط عنصریت (ناسازگارى) به سمت مزاجیت (سازگارى بین عناصر) مى‏باشد.

پیوسته دو عنصر سنگین (آب و زمین) در تكوّن و ثبات اعضا یارى رسانند، و دو عنصر سبك (هوا و آتش) در تكوّن و جنبش ارواح (روح حیوانى، طبیعى و نفسانى)، و حركت بخشى به اعضا یارى مى‏رسانند، اگرچه محرّك نخستین، به اذن آفریدگار، نفس (ناطقه) است. این بود مبحث اركان. «3»


نوشته : درمان آنلاین در 1390/01/20 نظرات ( ) - لینک مطلب
تقسیم بندى مزاج‏ از کتاب قانون در طب بوعلی

از آنجا كه نیروهاى نخستین درون اركان، چهار چیز است، گرمى، سردى، ترى، و خشكى، روشن است كه همه مزاج‏هاى اجسام در عالم فسادپذیر، فقط از این چهار نیرو (كیفیت) ناشى مى‏گردند.

مزاج به اعتبار تقسیم بندى عقلى‏ با نگرشى كلى بدون نسبت به چیزى از موجودات، دو گونه مى‏باشد:

1. معتدل حقیقى، كه در آن اندازه‏هاى كیفیت‏هاى متضاد، یكسان و برابر باشد و مزاج حاصل از آن، در حقیقت كیفیتى متوسط بین آنها مى‏باشد.

2. نامعتدل حقیقى، مزاجى كه میانه مطلق بین كیفیت‏هاى متضاد نباشد، بلكه به یكى از دو طرف (زیاده یا نقصان) گرایش بیشترى داشته باشد، یا در یك كیفیت از سردى، گرمى، ترى و خشكى، و یا در دو كیفیت.

آنچه در اصطلاح علم طب در اعتدال و خروج از آن معتبر است نه این است و نه آن‏ ، بلكه طبیب باید از دانشمند طبیعى بپذیرد كه اعتدال به این معنا (تساوى مطلق دركیفیات) اصلًا وجود خارجى ندارد، چه رسد به این كه مزاج انسان، یا عضوى از بدن او باشد. و باید بداند كه واژه «معتدل» در استعمال طبیبان، مشتق از تعادل (عِدل) به معناى توازن و تساوى نمى‏باشد، بلكه در اصطلاح ایشان از عَدل در تقسیم، مشتق است و آن بهره برى كامل آمیزه- چه همه بدن باشد یا عضوى از آن- از عناصر به لحاظ كیفى و كمى است، آن بهره‏اى كه به اعتبار اعدلیت در تقسیم و نسبت‏ «1»، در مزاج انسان، لایق است، ولى گاه همین بهره ورى كه به سر حد وفور در مزاج انسان رسیده (یعنى اعتدال مزاج به اصطلاح طبیبان) بسیار به اعتدال حقیقى اولى، نزدیك شده است (زیرا انسان اشرف موجودات مى‏باشد).


نوشته : درمان آنلاین در 1391/01/5 نظرات ( ) - لینک مطلب
تعریف مزاج‏ از کتاب قانون در طب بوعلی

مزاج، كیفیتى‏ است كه در نتیجه كنش و واكنش بین كیفیت‏هاى متضاد  عناصر به وجود آید، و آن هنگامى است كه این واكنش متقابل به اندازة مقتضى متوقف گردد (عناصر متضاد، به مسالمت با یكدیگر رسند).

وجود كیفیت‏ها در اجزاى ریز عناصر به لحاظ آن است كه تماس (اصطكاك) بیشترین اجزاى یك عنصر با بیشترین اجزاى عنصر دیگر ممكن شود، و هرگاه یك عنصر، با نیروهاى (كیفیات) خود در عنصر دیگر به كنش و واكنش ادامه دهد، (پس از استحاله) از آن مجموع، كیفیتى كه با همه آن عناصر شباهت دارد، به وجود مى‏آید، كه به آن كیفیت جدید، مزاج گویند.


نوشته : درمان آنلاین در 1391/01/5 نظرات ( ) - لینک مطلب
رعایت طبع‌های سرد و گرم در سفره‌های رنگین ایرانی
رعایت طبع‌های سرد و گرم در سفره‌های رنگین ایرانی
در سفره های ایرانی باید تعادل غذایی حفظ شود؛ اگر افراد طبع غذاها را ندانند و به فراموشی بسپارند، باید بدانند که بروز بیماری‌هایی مانند دیابت،‌ چربی خون و فشارخون حتمی است.

 

 سفره‌ غذا باید متعادل باشد و گرمی و سردی غذاها رعایت شود و افراد بر اساس مزاجشان باید غذا را مصرف کنند به عنوان مثال برخی از افراد باقالی‌پلو با مرغ را همراه با ماست مصرف می‌کنند که این نوع غذا دارای طبیعت سرد است به دلیل اینکه باقالی، مرغ، برنج و ماست طبیعتاً سرد هستند و گرمی شویدی که داخل باقالی‌پلو شده به سردی این مواد غذایی نمی‌رسد، باید همراه این غذا ماده غذایی گرمی مانند خرما یا کمی عسل مصرف شود تا تعادل غذا حفظ شود.

در طب سنتی ایرانیان سعی می‌شود که در یک وعده از چهار گروه اصلی قندها، کربوهیدارت‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها استفاده شود.

 **غذایی با طبیعتی سرد خون را اسیدی و غذایی با طبیعتی گرم خون را قلیایی می‌کند

 سردی و گرمی با ایجاد خاصیت قلیایی و اسیدی خون توسط نوع غذا ارتباط دارد، به طوری که یک غذایی با طبیعتی سرد محیط خون را اسیدی کرده و غذایی با طبیعتی گرم محیط خون را قلیایی می‌کند.

از طرفی بعضی دیگر از خوراکی‌های گرم مانند خرما به دلیل وجود ذخایر فراوان قند و کالری بالای خود به محض ورود در بدن انرژی زیادی تولید می‌کنند که موجب ایجاد طبع گرم در بدن می‌شوند ولی مصرف ماده غذایی مانند کاسنی که طبیعتی سرد است به واسطه اینکه کاسنی بعد از ورود در بدن و سلول‌های کبد اثر گذاشته و به کبد کمک می‌کند تا کار خود را بهتر انجام دهد، صفرای اضافی را جمع کند و از طرفی با شستن صفرا از روده‌ها و خون باعث دفع آن از طریق ادرار شده هم کبد را خنک و آرام کرده و هم تمامی بدن را به سردی و آرامی پیش می‌برد و در حقیقت کاسنی کند کننده موتور کبد است.

**امروزه در هر خانه‌ای یک نفر مبتلا به قندخون یا چربی بالا است

اگر افراد طبع غذاها را ندانند و به فراموشی بسپارند، باید این را بدانند که بروز بیماری‌هایی مانند دیابت،‌ چربی خون و فشارخون حتمی است؛ امروزه در هر خانه‌ای یک نفر مبتلا به قندخون یا چربی بالا است.

در کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام آمده طب نوین تعریف درستی از سردی و گرمی ارائه نکرده یا آن را با ناآگاهی رد می‌کند ولی باید بدانیم که در طب سنتی تمامی درمان‌ها بر پایه چهار مزاج اصلی انسان است ولی طب جدید به طور کلی رابطه خود را با مزاج‌ها قطع کرده ولی امروزه برخی از پزشکان به طب سنتی روی آورده‌اند و کار خود را تلفیقی انجام می‌دهند که این کار موجب موفقیت آنها شده است.

علوم جدید در همه موارد دنباله‌رو و تکمیل‌کننده طب قدیم نبوده و در طب سنتی بر پایه چهار عنصر اصلی خاک، آتش، آب و هوا درمان صورت می‌گیرد ولی در طب جدید اصول دیگری است و تجویز مواد شیمیایی و قرص و آمپول بیش از اندازه به بدن لطمه وارد کرده و اگرچه ظاهرا بیمار را درمان می‌کند ولی باطناً عوارضی نیز به جا می‌گذارد و در مجموع علم پزشکی دنباله‌رو و تکمیل کننده طب سنتی نبوده و مبدأ دیگری را برای عملکرد خود در نظر گرفته است.

به گزارش توانا مصرف بسیاری از موادغذایی آماده موجب ازدیاد سردی و خشکی در بدن می شود که سودا دارای طبیعت سرد و خشک است که بروز بیماری های روحی از جمله افسردگی را افزایش می دهد.

**مصرف فست فودها موجب سردی مزاج می شود

سید علی ابوالحبیب پزشک طب سنتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار می‌دارد: بسیاری از غذاهای فست‌فود دارای طبیعت سرد و خشک هستند و موجب بروز سردی در بدن می‌شود.

به گفته وی ظروف آلومینیومی موجب ورود عنصر آلومینیوم به غذا شده و طبع غذا را تغییر می‌دهد و استفاده از رنگ‌های مصنوعی در غذاها موجب بروز ازدیاد خلط سودا در خون شده که بیماری‌های روحی و روانی را افزایش می‌دهد.

این پزشک طب سنتی عنوان می کند: امروزه از ماکروویو در طبخ غذاها و گرم کردن آن استفاده می شود که موجب ازدیاد خلط سودا در خون شده و بروز بیماری های سوداوی را افزایش می دهد.

ابوالحبیب تصریح می کند: به طورکلی انجماد، پخت و پز در زودپز موجب ازدیاد سودا در خون می‌شود و افراد باید غذاها را باید مطابق طبع بدن‌شان انتخاب کنند متاسفانه امروزه غذاها سفره‌های ایرانی تعادل ندارند و باید از نظر طبعی غذاهای سرد و گرم با هم مصرف شود تا از بروز بیماری‌ها پیشگیری شود.

به گزارش توانا برخی از غذاها نقش غذای مطلق هستند که بر اساس مزاج فرد بوده و برخی از غذاها نقش دوایی دارند و افراد فقط به دلیل اینکه سیر شوند، مصرف می کنند و کاری به مزاج فرد ندارد یا به عبارت دیگر نقش سیرکننگی دارد.

**افراد باید غذا را با توجه به مزاجشان مصرف کنند

محمود خدادوست دستیار تخصصی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» می گوید: افراد باید غذا را با توجه به مزاجشان مصرف کنند به عنوان مثال فردی که دارای طبیعت گرم است از غذاهای با طبع معتدل مصرف کند.

به گفته وی غذاهایی که افراد مصرف می کنند بیشتر نقش دوایی دارد و غذای دوایی، غذایی است که کیفیت بدن را تغییر می‌دهد و افراد باید غذایی را مصرف کنند که نقش غذای مطلق را داشته باشد تا کیفیت بدن را تغییر ندهد.

دستیار تخصص طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: در سفره ایرانی باید غذاها براساس مزاج افراد و مزاج فصل انتخاب شود و اگر بدن افراد با مصرف بعضی از مواد غذایی بدنشان با واکنش روبرو شود، نشان دهنده این است که غذای مناسب با مزاج نبوده و نقش دوایی را در بدن ایجاد کرده است.

خدادوست اظهار می کند: افراد باید غذاها را براساس مزاج خود مصرف کنند تا کیفیت بدن تغییر پیدا نکند، فصل زمستان دارای طبیعتی سرد و تر است و اگر افراد بخواهند مطابق با فصل زمستان غذا مصرف کنند باید غذاهایی با طبیعتی گرم و خشک مصرف کرده تا کیفیت بدن تغییر پیدا نکند.

**در سفره های ایرانی تعادل غذایی رعایت نمی‌شود

سادات عصمتی کار آموز طب سنتی درباره ایراد سفره‌های اموزه ایرانی می‌گوید: در سفره های ایرانی تعادل غذایی رعایت نمی‌شود و بیشتر غذاها سرد است.

به گفته وی موادغذایی مانند ماست، سس سفید و سس قرمز که امروزه در غذاهای ایرانی کاربرد فراوان دارد همگی سرد است و موجب بروز بیماری های سرد مزاجی می‌شود.

این کارآموز بیان می‌دارد: پختن غذا در ظروف آلومینیومی سردی غذا را افزایش می‌دهد همچنین استفاده از ماکروفر سردی غذا را افزایش می‌دهد.

عصمتی عنوان می‌کند: رنگ‌های شیمیایی که به غذا می‌زنند نیز موجب بروز سردی مزاج می‌شود سفره های ایرانی تغییر پیدا کرده و مردم بر طبق سردی و گرمی غذاها را مصرف نمی کنند.

وی می‌گوید: مردم امروزه بیشتر از غذاهای سرد استفاده می‌کنند و غذاهای مردم شده فست فودها که سراسر سردی است.

**ایرانیان از قدیم الایم به خوش ذائقه بودن، مشهورند

فاطمه میرسعیدی مدرس آشپزی درباره ایراد سفره های ایرانی می گوید: ایرانیان از قدیم الایم به خوش ذائقه بودن مشهورند.

به گفته وی از اشکالات سفره ایرانی این است که تنوع غذایی بیش از حد وجود دارد و افراد از چند نوع غذا در سر سفره استفاده می کنند.

این مدرس آشپزی می افزاید: غذا باید در شرایط روانی مناسب مصرف شود تا به خوبی در بدن جذب شده تا موجب تقویت بدن شود ولی متاسفانه امروزه غذا با شرایط بد مصرف می شود خیلی از افراد عجله دارند یا سرپا غذا می خورند یا موادغذایی آماده را مصرف می کنند.

**مصرف غذاهای آماده موجب کاهش طول عمر می شود

میرسعیدی اذعان می کند: مصرف موادغذایی آماده به سلامت افراد ضرر وارد می کند و موجب کاهش طول عمر افراد می شود همچنین سرشار از افزودنی است که بروز بیماری سرطان را افزایش می دهد.

وی معتقد است: آب پز کردن موادغذایی یکی از بهترین روش پخت است و از سرخ کردن بیش از حد غذاها باید پرهیز شود چراکه مواد سمی در اثر سرخ کردن بیش از حد تولید می شود.

به گزارش توانا بروز بسیاری از بیماری ها ناشی از تغذیه غلط است البه در طب اسلامی به غذا توجه ویژه شده است.

طب سنتی معتقد است که غذا باید در شرایط زمانی و مکانی مناسب صرف شود تا به بدن آسیب نرسد امروزه بسیاری از افراد به غذا توجه نمی کنند.

غذا در حفظ سلامتی افراد نقش ویژه ای را بر عهده دارد و لازم است که افراد با توجه به مزاجشان غذا را صرف کنند تا مانع بروز بیماری شود.

غذا ماده مصرفی سوخت و ساز بدن است و بر اعضاءبدن اثر می گذارد متاسفانه امروزه افراد به طبخ صحیح غذا توجه نمی کنند و بیشتر رو به مصرف فسد فودها آورده اند که موجب بروز بیماری های سرد مزاج در جامعه شده است.

باید توجه داشت که غذاهای با طبع گرم را با سرد و غذاهای طبع سرد را با گرم مصرف کنند تا تعادل در غذا رعایت شود و بدن از غذا سود ببرد.

نوشته : درمان آنلاین در 1390/12/28 نظرات ( ) - لینک مطلب
17 هزار عنوان کتاب با محوریت طب اسلامی در کشور وجود دارد

زنجان - رئیس دفتر تحقیقات، قرآن، آیات وحدیث دانشگاه تهران، گفت: در زمان حاضر 17 هزار عنوان كتاب با محوریت طب اسلامی در كشور وجود دارد كه از این تعداد یك هزارو500 عنوان آن طی چند سال گذشته احیا شده است.

به گزارش ایرنا،' محمد مهدی اصفهانی' روز سه شنبه در دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب در زنجان، افزود: قرآن كریم راههای دستیابی به سلامت را در بخش های مختلف به ویژه حوزه های روحانی و جسمانی طب ارائه می دهد. وی، توجه به فرامین قرآن كریم را زیربنای سعادت و خوشبختی انسان در ابعاد گوناگون عنوان و اظهار كرد: بسیاری از گرفتاری ها و مشكلات كنونی بشر ناشی از فاصله گرفتن از رهنمودهای ارزشمند قرآن كریم است. رئیس دفتر تحقیقات، قرآن، آیات و حدیث دانشگاه تهران، افزود: غفلت از فرامین كتاب وحی طی قرن های متمادی موجب مشهود و نمایان شدن عقب ماندگی كشورهای اسلامی بیش از گذشته شده است. وی، همچنین بیداری كشورهای مسلمان را نشات گرفته از بازگشت به مفاهیم قرآنی و تسلیم نشدن در برابر ظلم و ستم عنوان كرد و گفت: برای رشد و ترقی روز افزون كشورهای مسلمان باید از قرآن كریم استفاده و بهره گیری مطلوب شود. اصفهانی، عرفان طبیبانه را از بارزترین و لطیف ترین علوم قرآنی عنوان كرد و با اشاره به عرفان های نوظهور و ساختگی ترویج یافته در زمان حاضر،گفت: توجه به عرفان اسلامی مانند عرفان طبیبانه نتایج درخشانی به همراه دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان نیز تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه دومین همایش قرآن پژوهی و طب را 257 مقاله اعلام كرد و افزود: 32 عضو كمیته علمی داوری مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش را بر عهده داشتند. دكتر 'رحیم سروری'، خاطرنشان كرد: استان زنجان با 112 مقاله بیشترین مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش را به خود اختصاص داده است و استانهای خراسان شمالی، تهران و گلستان در رده های بعدی قرار دارند.


نوشته : درمان آنلاین در 1390/12/19 نظرات ( ) - لینک مطلب
مبانی طب سنتی ایران
مطالب مرتبط: مبانی طب سنتی ,
حكما طب را اینگونه تعریف كرده اند که"طب صناعتی است كه بدنهای مردم عنایت دارد و به آن سلامتی وصحت می بخشد " آنگاه توسط این صناعت یا فن بیماریهای مردم را تشخیص می داده اند وبر اساس مبانی ای كه بخشی از آن در ادامه ذكر خواهد شد به درمان مردم می پرداخته اند . طب سنتی بقدری غنی ودارای مطالب گوناگون وکتابهای فراوان است كه درست یادگرفتن آن به مطالعه تعداد زیادی كتاب وصرف زمان طولانی نیاز دارد آنچه در ذیل می آوریم فقط خلاصه ای فهرست وار جهت آشنایی کلی با این طب ومبانی آن است امید است مورد توجه قرار گیرد.
 

حكمای قدیم طب را به فرمی كه در جدول زیر آمده تقسیم بندی می كرده اند .طب نظری مجموعه دانشهای پایه ای است كه فرد باید بداند تا بتواند وضعیت كلی مریض را تشخیص دهد .طب عملی بازهم دانشی است كه باید در كلاس درس یادگرفته شودكه با این دانش دستورات ونسخه های بیمار را هدایت می كنیم . همچنین بیماری یا مرض را حكما بدین گونه معنی می كرده اند كه : هرگاه فعلی از مجرای طبیعی خود انجام نشود مرض رخ داده است ( اختلال در افعال ) آنوقت در بخش طب نظری قسمتی داشته اند بنام امور طبیعیه كه از اركان ، امزجه، اخلاط ، اندام ،ارواح ، قوی وافعال تشكیل یافته است .همانگونه كه گفتیم وقتی مرضی حاصل می شد یعنی اختلال در افعالی رخ می داد طبیب با تجربه ای كه داشت پی به نوع اختلال در قوی واز آنجا به اختلال در ارواح واز آنجا به اختلال دراندام واز آنجا به اختلال در اخلاط و از آنجا به اختلال در امزجه و از آنجا به اختلال در ارکان بیمار پی می برد .

سپس با تغییر دادن اركان بیمار توسط غذاها ، داروها یا تدابیر عملی ( مثل حجامت وفصد و... ) باعث درمان بیماری می شده است . این روند به كمك توجه به دلایل وعلائم بیماری واسباب وعلل بیماری امكانپذیر است .اما این كه این قوی ، ارواح ،اندام ،اخلاط ،امزجه واركان یعنی چه درادامه به توضیح مختصری درباره آنها می پردازیم هرچند كه توضیح كامل آنها به نوشتن كتابی نیاز دارد .

اركان( آخشیگها )

حكما معتقد بوده اند كه تمام اشیاء در عالم ازچهارعنصر تشكیل شده اند : آب – آتش – باد وخاك البته باید دانست منظور از این آب آن آب در دسترس ما نیست همچنین در مورد آتش وبادوخاك .

بلكه این ها تمثیل هستند . به این معنی كه حكما اجسام را از نظر سبكی وسنگینی به این شكل تقسیم بندی می كرده اند : سبكی مطلق ( نهایت سبكی ) – سبكی نسبی –سنگینی نسبی وسنگینی مطلق ( نهایت سنگینی ) آنوقت آتش بعنوان تمثیل ونماد سبكی مطلق ، باد بعنوان نماد سبكی نسبی ،آب بعنوان نماد سنگینی نسبی وخاك بعنوان نماد سنگینی مطلق بكارمی رفته است .از سوی دیگر ، كیفیت اجسام را به چهار دسته : 1- سردی 2- گرمی 3-تری 4-خشكی تقسیم بندی می كرده اند .آنگاه چهار عنصر فوق علاوه بر نمادهای ذكر شده از نظر كیفیات چهار گانه به شكل زیر بوده اند : آب دارای خاصیت سردی وتری ، آتش دارای خاصیت گرمی وخشكی ،باد دارای خاصیت گرمی وتری وخاك دارای خاصیت سردی وخشكی .به این آب وآتش باد وخاك اصطلاحاً عناصر یا اركان می گفته اند .( اركان اربعه ) .

امزجه(مزاج ها)

امزجه جمع مزاج به معنی به هم آمیختن است ودر اصطلاح به كیفیت حاصله ازتركیب وبه هم آمیختن اركان اربعه گویند .9 نوع مزاج داریم : 1- مزاج معتدل 2- مزاج سرد 3- مزاج گرم 4- مزاج تر 5- مزاج خشك 6- مزاج گرم وتر 7-مزاج گرم وخشك 8- مزاج سرد وتر 9- مزاج سرد وخشك

اخلاط

اخلاط جمع خلط است وخلط جسم سیال وتری است كه غذا پس از هضم به آن تبدیل می شود .توضیح آنكه حكما معتقد بوده اند وقتی غذا خورده می شود اول توسط معده به كیموس معدی ( منظور مایعی خمیری شكل حاصل از هضم غذا در معده است ) تبدیل می شود كه به این عمل طبخ معدی یا طبخ اول گویند سپس از طریق مجاری ناپیدای روده توسط عروق ماساریقا به کبد رفته در آنجا پخته ( در اصطلاح امروزی متابولیزه ) می شود كه به آن طبخ دوم گویند آنگاه رگی كه از كبد خارج می شود حاوی مایعی است كه اگر در لوله ای شیشه ای ریخته شود ومدتی بماند این مایع به چند طبقه تقسیم می شود که به آنها اخلاط گویند . دز ته لوله مقداری ماده سیاه وسنگین كه مقدارش خیلی كم است خواهیم داشت كه خلط سوداوی نامیده می شود . روی سودا سه خلط دیگر بلغم ،دم ( خون ) وصفرا قرارمی گیرد .سودا دارای كیفیت سرد وخشك است .بلغم ، سرد وتر ودم گرم وتر وصفرا گرم وخشك . به این خون ،بلغم ،صفرا وسودا اخلاط چهارگانه گویند .

اندام

منظور همان اعضاء مختلف بدن مانند قلب ، كلیه ، ریه ، استخوان و... است .

ارواح

طبق تعریف حكما ارواح جمع روح است ولی منظور از این روح آن روح غیرمادی مشهور نیست بلکه طبق تعریف این روح ماده است وجسم لطیفی است كه از لطافت بخارهای اخلاط حاصل میشود وسر منشاء نیرو در بدن است .

قوی

ارواح ایجاد یك نیروهایی در بدن می كنند كه به آنها قوی گویند .

توجه : توضیح مبحث اندام وهمچنین ارواح وقوی بسیار گسترده است كه برای گسترش بحث وتوضیح بیشتر میتوانید به کتاب قانونچه چغمینی ، ویا کتاب قانون در طب بوعلی سینا جلد اول مراجعه کنید.

ضروریات شش گانه ( سته ضروریه )

حكما معتقد بوده اند كه برای این كه انسان بتواند به زندگی خود بطور طبیعی ادامه دهد نیاز به 6 چیز ضروری دارد :

1- هوا

از نظر لطافت ، غلظت ، حرارت ، سرما ، اختلاط با اجزاء زمین ، اختلاط با دودها یا عا ری از آنها بودن، تأثیرات متفاوت در بدن دارد . بعنوان مثال هوای مخلوط با مواد عفونی ( هوای گندابها ) موجب بیماری در بدن می شود .برعكس هوای عاری از مواد عفونی موجب صحت می شود .

2- مأكولات ومشروبات

هیچ انسانی بدون خوردن وآشامیدن نمی تواند زنده بماند . خود این كه انسان چه بخورد وبیاشامد بسیار مهم است ونیاز به دانش تغذیه دارد .

3- احتباس واستفراغ

احتباس یعنی نگه داشتن بعضی از اجزاء ضروری در بدن مثلاً نگه داشتن آب به اندازه لازم در بدن واستفراغ یعنی فارغ شدن از اجزاء غیر ضروری واضافی بعنوان مثال استفراغ مواد سمی خون توسط کلیه ها که ادرار نام دارد.اگر شخصی نتواند مواد ضروری مورد نیاز خود را دربدن نگه دارد ویا مواد سمی وزیادی بدنش را دفع كند دچا بیماری می شود .( معنی استفراغ دراینجا با آن استفراغ استفاده شده در جامعه متفاوت است .)

4- ریاضت واستراحت

ریاضت منظور تحرك است واستراحت همان استراحت یا سكون است .بساری از اعمال بدنی دراستراحت رخ می دهد .انسانی كه نتواند به اندازه استراحت كند دچار بیماری می شود وانسانی هم كه تحرك لازم را نداشته باشد همین طور .

5- اعراض نفسانی

منظورهمین حالات شادی ، غم ، عصبانیت و ... است كه درانسانها رخ می دهد ودر یك فرد طبیعی اینها لازم است وبه اندازه اگر باشد موجب صحت وسلامتی می شود .

6- نوم ویقظه

منظور خواب وبیداری است . خواب باعث می شود قوام عضلانی تقویت شود وحیات برای انسان قابل تحمل شود . همچنین خواب اثرات بسیار دیگری در بدن دارد . این خواب وبیداری نیز باید به اندازه باشد .

حال كه مختصری با برخی اصطلاحات طب سنتی آشنا شدیم به طبقه بندی انواع بیماری وشیوه تشخیص بیماریها می پردازیم .

انواع بیماری در طب سنتی

بیماریها در طب سنتی به دودسته اصل بیماریهای ساده وبیماریهای مركب تقسیم بندی می شده اند .وبیماریهای ساده به سه دسته : 1- سوء مزاج 2- سوء تركیب 3- تفرق واتصال دسته بندی شده اند .

سوء تركیب

در سوء تركیب ساختار عضوی از بدن غیر طبیعی است كه خود به سه دسته تقسیم می شود .

الف ) شكل ظاهر ایراد دارد ( مثلاً شخصی كه یك با پای خمیده متولد می شود كه اصطلاحاً پاچنبری گفته می شود .)

ب ) اندازه عضو ایراد دارد ( مثلاً شخصی كه یك پایش از پای دیگر بطور مادرزادی بلندتر است )

ج ) تعداد عضو غیر طبیعی است ( مثلاً كسی كه بطور مادرزادی در هر دست 6 انگشت دارد ویا كسی كه با یك دست متولد می شود .)

تفرق واتصال

در تفرق واتصال پیوستگی بافتی دراعضاء مثلاً بعلت جراحت از بین رفته ( زخمها وجراحت ها ) ویا پیوستگی بافتی دراعضاء بطور ناموزن ایجاد شده است ( مثلاً استخوانی كه پس از شكستن بدجوش خورده باشد .)

سوء مزاج

سوء مزاج یعنی این كه مزاج طبیعی شخص از حالت اعتدال خود خارج شود واین عدم اعتدال مزاجی موجب بیماری شخص گردد. بنابراین باید ابتدا مزاج طبیعی شخص را تشخیص دهیم . بطور كلی در هر سنی یك مزاج غالب تر است : در سن رشد ( یعنی تا 30 سالگی ) بیشتر حرارت ورطوبت غالب است یعنی مزاج دموی ( خونی ) در سن 30 تا 60 سالگی حرارت روبه كاهش می گذارد وسردی وخشكی یعنی مزاج سوداوی غالب می شود . دربالای 60 سالگی فرد متغیر المزاج می شود ونوع مزاج او تابع خوراكش می شود .

بطور كلی 8 نوع مزاج داریم : 1- سرد 2- گرم 3- تر 4- خشك 5- سردو تر ( بلغمی ) 6- سردو خشك ( سوداوی ) 7- گرم وتر ( دموی ) 8- گرم وخشك ( صفراوی )

بیماریهای مركب از تركیب دویا بیشتر از بیماریهای ساده رخ می دهد . بهترین مثال آن یك آبسه است كه هم بعلت سوء مزاج رخ می دهد با تورم اش سوء تركیب در عضو ایجاد می كند وهم اتصال طبیعی بافت را بهم زده است .

درمان

پس از آنكه نوع بیماری تعیین شد كه آیا سوء تركیب ، تفرق واتصال ویا سوء مزاج است درمورد سوء تركیب وتفرق واتصال روشهای درمانی پیشرفته وگاه جراحیهایی لازم است كه بیان آنها دراین نوشتار نمی گنجد . درمورد سوء مزاج ، به روشهای گفته شده وهمچنین با توجه به رژیم غذایی مریض نوع سوء مزاج بیمار را تعیین می كنیم وبا بكارگیری غذاها ودر صورت نیاز داروها واعمال بالید ( یعنی اعمال با دست مثل حجامت كه درمان اصلی سوء مزاج دموی ( غلبه خون ) است ) مزاج بیمار را روبه اعتدال می آوریم .مثلاً اگر بیمار مزاجش روبه سردی رفته ( یعنی سوء مزاج سرد(بارد) پیدا كرده یا به اصطلاح عمومی " بیمار سردی اش كرد ه است "غذاها ودر صورت نیاز داروهای گرم مزاج به بیماری می دهیم وهمین طور درمورد سایر سوء مزاج ها كه دربخش سوء مزاج شرح داده شدند . نكته مهم این است كه علت بسیاری از بیماریها وجود مشكل در ضروریات شش گانه است ( كه قبلاً توضیح داده شد .) لذا باید به اصلاح اشكالات موجود در آنها ( مثلاً تغییر كیفیت هوای تنفسی اصلاح رفتارهای فردی ، اصلاح میزان تحرك فرد و... ) همزمان با سایر تداببِر درمانی(اصلاح مزاج و...) پرداخت.

نوشته : درمان آنلاین در 1390/11/19 نظرات ( ) - لینک مطلب
مصلحات
مطالب مرتبط: مبانی طب سنتی ,

همراه غذاها خورده میشوند.

اثرات:

کاهش یا حذف ضررها

بهبود هضم و جذب

جلو گیری از ایجاد سوء مزاج

تعدیل خواص اربعه غذاها


نوشته : درمان آنلاین در 1390/11/19 نظرات ( ) - لینک مطلب
انواع غذاها(3)
مطالب مرتبط: مبانی طب سنتی ,

6-کثیر الغذا:

      تولید زیاد اخلاط صالح

       تولید انرژی زیاد

7-قلیل الغذا:

     تولید انرژی کم

     شکم پر کن

8-متو سط الغذا:

      ما بین کثیر الغذا و قلیل الغذا


نوشته : درمان آنلاین در 1390/11/19 نظرات ( ) - لینک مطلب
انواع غذاها(2)
مطالب مرتبط: مبانی طب سنتی ,

صالح الکیموس:

         ترکیب عناصر معتدل

         تو لید اخلاط معتدل و صالح

         عدم تغییر مزاج

5-فاسد الکیموس=ردی الکیموس:

         تولید اخلاط غیر معتدل

 


نوشته : درمان آنلاین در 1390/11/19 نظرات ( ) - لینک مطلب
مأکول ومشروب(خوردن وآشامیدن)
مطالب مرتبط: مبانی طب سنتی ,

ضرورت خوردن :

غذا-اخلاط-ارواح

تحلیل دائمی اخلاط وارواح

لزوم جایگزینی

امکان جایگزینی فقط با غذا (بدل مایتحلل)

 

انواع غذاها(1):

1-لطیف:

      سرعت هضم

       مصرف سریع توسط قوه مدبره

       استفاده اندامها

       مواد زاید کم

مفید برای:

       شیوخ-اطفال-متفکرین-دوره نقاهت بیماریها

2-کثیف:

       در هم فشرده

      هضم بطئی

      مواد زاید زیاد

مفید برای:

        کشاورزان –ورزشکاران-مشاغل سنگین

3-معتدل:

     بین لطیف و کثیف


نوشته : درمان آنلاین در 1390/11/19 نظرات ( ) - لینک مطلب
معالجه اعراض نفسانی
مطالب مرتبط: مبانی طب سنتی ,

معالجه خشم:

شنیدن عذرها و سخن های خوب-حکایتهای خنده دار

بازیهای عجیب

موانست با دوستان خوب

نوشیدن شربتهای خنک

شنیدن آوازهای خوش مو قع خشم

 

معالجه ترس واندوه1:

 

امیدهای قوی

سماع آوازهای بلند

مجلسهای دلگشا

نو شیدن شربتهای مفرح

خواندن و شنیدن افسانه ها

برای زنان و کودکان:

بازیهای عجیب و شعبده بازی و سر گرمیها

 

معالجه ترس واندوه2:

تلاش برای دستیابی به مطلو بات

علما   چیره شدن بر سایرین در مباحثات/سماع برای صوفیان

قدر خویش بزرگ دانستن

(اتزعم انک جرم صغیر-وفیه انطوی عالم الاکبروا)

خویشتن داری در حوادث

به نظر حقارت نگریستن به حوادث و خود را بزرگتر از حوادث نگریستن


نوشته : درمان آنلاین در 1390/11/19 نظرات ( ) - لینک مطلب
سته ضروریه - اعراض نفسانی - تهیه وتنظیم : دکتر سید محمد سیادتی 5
مطالب مرتبط: مبانی طب سنتی ,

از همه اعراض بهتر:

شادی ولذت باعتدال –روح را گرم می کند

ضرر لذت بافراط:

مصرف و تحلیل زود تر حرارت و رطو بت غریزی

از همه اعراض بدتر:

ترس و اندوه –روح را سرد و تحلیل می برد


نوشته : درمان آنلاین در 1390/11/19 نظرات ( ) - لینک مطلب


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
جست و جو در سایت طب لاین
 

 

آرشیو
موضوعات
 

عمومی ( 102 )
صفرا ( 8 )
دم ( 6 )
بلغم ( 11 )
سودا ( 13 )
آب ( 20 )
آداب تغذیه ( 41 )
اخلاق پزشكی ( 19 )
اطفال و کودکان ( 36 )
بیماریهای اعصاب و روان ( 45 )
بیماری های پوست و مو، تناسب اندام، زیبایی ( 44 )
بیماریهای تنفسی، ریه ( 15 )
بیماریهای چشم ( 10 )
بیماریهای داخلی، گوش، حلق، بینی و... ( 16 )
بیماریهای دهان و دندان ( 7 )
بیماریهای زنان، نازائی، حاملگی ( 48 )
بیماریهای عفونی ( 26 )
بیماریهای غدد ، متابولیسم و ... ( 28 )
بیماریهای قلبی، خون ( 35 )
بیماریهای کلیوی، مجاری ادرار و تناسلی ( 44 )
بیماریهای گوارشی ( 48 )
بیماریهای گوناگون، سوالات متفرقه ( 43 )
بیماریهای مفاصل، استخوان ( 25 )
چای سنتی ایرانیان ( 11 )
حکمای قدیم ( 22 )
حکمای جدید ( 37 )
داروهای گیاهی ( 42 )
درمان های سنتی ( 54 )
روغن ( 7 )
زناشویی و جنسی ( 70 )
ظروف ( 7 )
عسل ( 11 )
عوامل محیطی ( 25 )
غذاهای سالم ( 38 )
فراورده های گیاهی ( 23 )
لباس و پوشش ها ( 9 )
مبانی طب سنتی ( 61 )
مزاج شناسی ( 61 )
مواد غذایی سالم ( 70 )
مواد غذایی ناسالم ( 72 )
مزاج محل سکونت ( 3 )
نان ( 2 )
نمک ( 5 )
محصولات ( 49 )

آخرین مطالب ارسالی
 

10بیماری نادر و عجیب در دنیا
پرتقال تامسون بر DNA بدن تاثیر داشته و ساختار آن را تغییر می‌دهد
تتراسایکلین به قدرت باروری مردان زیان می رساند و موجب بدتر شدن کار کلیه ها می شود.
سن ابتلا به دیابت در ایران 15سال پایین‌تر از میانگین جهانی است
مواد طبیعی، ناراحتی های استخوانی، مفاصل، اعصاب، یبوست
به خاك سپردن مو و ناخن
ترفند چای!
سرطان زایی چیپس سیب زمینی تأیید شد
درمان دیابت
ضد عفونی آب با لیموترش؟
درمان
تاثیر خوردن آجیل بر چاقی یا لاغری
شروعی بهاری برای نظام طب سنتی
اینترنت مغزمان را نابود می‌كند!
اعتدال مزاج بین اعضاى بدن‏
اتفاق عجیب برای یك نوجوان پس از پیوند عضو
ورم های بدن خبر از بیماریهای كبد می دهد
70 درصد بیماران بستری در تهران شهرستانی هستند
پرونده توقیف ۳۰۰ تن گوشت فاسد منتظر نظر آزمایشگاه است
چند ماده غذایی که باعث تضعیف استخوان می شوند
اشاره قرآن به پس گرفته شدن مواد زاید جنین توسط رحم
فیس‌بوک و اختلالات غذایی
چه‌وقت مسواک نزنیم؟
مصرف کشمش به پایین آوردن فشار خون کمک می کند
ایران کشور پر مصرف در زمینه دارو در دنیا
نفوذ گروه‌هایی خاص کنترل دخانیات را معطل گذاشته است
درمان چاقی و لاغری از دیدگاه مزاج شناسی
روغن هسته انگور و چای سبز باعث کم خونی می شود
شربت زرشک
طرز تهیه ی کباب بختیاری
لیست کامل مطالب ارسال شده

 

نویسندگان
پیوندها
ابر برچسب
بیمار : دکتر گوشم درد میکند
در 2000سال پیش از میلاد:
-بیا این ریشه گیاهی را بخور.
در1000سال پیش از میلاد:
-آن ریشه نجس است.این دعا رابخوان.
در 1850سال پس ازمیلاد:
-آن دعا خرافات است.این معجون را بخور.
در1940سال پس از میلاد:
-آن معجون سمی است.این قرص را بخور.
در 1985سال پس از میلاد:
-آن قرصها موثر نیست.این آنتی بیوتیک را بخور.
در 2000سال پس از میلاد:
- آن آنتی بیوتیکها مواد مصنوعیند.این ریشه گیاهی را بخور!
 

All Right Reserved By tebLine  
استفاده از مطالب طب لاین با ذکر منبع و در جهت احیای فرهنگ تغذیه سالم و سلامت حقیقی بلامانع است

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic